Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 874

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 874
Прието с Протокол № 43/24.02.2006 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Отменя решение № 742, прието с протокол № 35 от 30.09.2005 г. на Общински съвет – Русе.
2. Възлага на кмета на Община Русе да организира процедура по отдаване под наем на помещенията разположени на четвъртия етаж на общински имот, находящ се в гр.Русе, ул.Николай Здравков № 6, АОС № 3005/99 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/