Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 875

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 875
Прието с Протокол № 43/24.02.2006 г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.12, ал.ал.1 и 2 от Наредба № 1 на ОбС за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и конкретните правомощия на Кмета на Общината и кметовете на кметствата, Общински съвет – Русе реши:

1. Да се възстановят зелените площи на мястото на съществуваща постройка, представляваща обществена пералня по алея “Трепетлика” № 4.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/