Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 877 Прието с Протокол № 32/19.04.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,  ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 42, ал. 1, т. 1 и т. 2, и ал. 2, чл. 47, ал. 1, т. 3, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 12, ал. 1, т. 1 и т. 2, ал. 2 и ал. 4, чл. 36, ал. 1,      ал. 2 и ал. 5 от Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост на Общински съвет – Русе, Решение №645, прието с протокол №26/14.10.2021 г., Общинският съветреши:

1. Утвърждава списъците, приети от Комисията по чл. 6 от Наредба №6 на Общински съвет – Русе:

– на класираните (общо 492 броя);

– на некласираните (общо 65 броя), измежду лицата, подали заявление за закупуване на жилища – собственост на Община Русе;

– на жилищата за продажба – приложения – неразделна част от настоящото решение.

2. Приема изменение на Списък №1 на общинските жилища за настаняване под наем на  граждани с установени жилищни нужди, раздел А: Апартаменти, утвърден от Общински съвет – Русе с Решение №771, прието с протокол №29/24.01.2022 г., както следва:

2.1. премахва точка №39 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, бул. „Цар Освободител“ №108, блок 15, вход 2, етаж 4, ап. 14, предмет на АЧОС №8784/24.01.2019 г.;

2.2. премахва точка №32 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ул. „Муткурова“ №44, блок „Съгласие“, вход 1, етаж 1, ап. 3, предмет на АЧОС №7147/27.01.2014 г.;

2.3. премахва точка №84 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, кв. „Здравец“, алея „Еделвайс“ №1, блок №5, вход „В“, етаж 1, ап. 6, предмет на АЧОС №9559/26.11.2019 г.;

2.4. премахва точка №40 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, бул. „Цар Освободител“ №108, блок №15, вход 2, етаж 5, ап. 20, предмет на АЧОС №9098/21.03.2019 г.;

2.5. премахва точка №85 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, кв. „Здравец“, ул. „Чипровци“ №47, блок №50, вход 1, етаж 1, ап. „А“, предмет на АЧОС №9549/22.11.2019 г.;

2.6. премахва точка №27 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ул. „Свети Климент Охридски“ №15, етаж 2, ап. №6, предмет на АЧОС №8791/28.01.2019 г.;

2.7. премахва точка №542 – жилищен имот, представляващ първи етаж от къща, обособен като самостоятелен обект по правилата на етажната собственост, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 2“, ул. „Клисура“ №76, ет. 1, предмет на АЧОС №10428/25.03.2022 г.;

2.8. премахва точка №174 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, кв. „Здравец“, ул. „Петрохан“ №92, блок „Марица“, вход 3, етаж 4, ап. „Л“, предмет на АЧОС №10389/15.03.2022 г.;

2.9. премахва точка №501 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Студен кладенец“ №21, блок №1, вход 1, етаж 2, ап. №6, предмет на АЧОС №10426/25.03.2022 г.;

2.10. премахва точка №95 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, кв. „Здравец“, ул. „Околчица“ №5, блок №85, вход 3, етаж 4, ап. „З“, предмет на АЧОС №9552/25.11.2019 г.;

2.11. премахва точка №532 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 2“, ул. „Гоце Делчев“ №22, блок №5, вход 3, етаж 3, ап. №9, предмет на АЧОС №10410/18.03.2022 г.;

2.12. премахва точка №90 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, кв. „Здравец“, ул. „Захари Стоянов“ №21, блок №79, вход 3, етаж 4, ап. „З“, предмет на АЧОС №9548/22.11.2019 г.;

2.13. премахва точка №518 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Гео Милев“ №6, блок „Таня“, вход 1, етаж 3, ап. №8, предмет на АЧОС №10376/14.03.2022 г.;

2.14. премахва точка №520 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 2“, бул. „Гоце Делчев“ №14, блок №1, вход 1, етаж 1, ап. №1, предмет на АЧОС №10372/11.03.2022 г.;

2.15. премахва точка №96 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, кв. „Здравец“, ул. „Околчица“ №5, блок №85, вход 5, етаж 4, ап. „О“, предмет на АЧОС №9554/25.11.2019 г.;

2.16. премахва точка №93 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, кв. „Здравец“, ул. „Околчица“ №5, блок №85, вход 1, етаж 4, ап. „Б“, предмет на АЧОС №9550/25.11.2019 г.;

2.17. премахва точка №183 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Новисад“ №2, блок „Мура“, вход 4, етаж 3, ап. №34, предмет на АЧОС №10404/17.03.2022 г.;

2.18. премахва точка №112 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Рига“ №4, блок „Боряна“, вход 1, етаж 3, ап. №1, предмет на АЧОС №9632/13.01.2020 г.;

2.19. премахва точка №354 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, кв. „Родина 1 и 2“, ул. „Згориград“ №70, блок „Крали Марко“, вход 3, етаж 8, ап. №7, предмет на АЧОС №10380/15.03.2022 г.;

2.20. премахва точка №500 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Студен кладенец“ №21, блок №1, вход 1, етаж 2, ап. №5, предмет на АЧОС №10425/25.03.2022 г.;

2.21. премахва точка №94 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, кв. „Здравец“, ул. „Околчица“ №5, блок №85, вход 3, етаж 1, ап. „Ж“, предмет на АЧОС №9551/25.11.2019 г.;

2.22. премахва точка №97 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, кв. „Здравец“, ул. „Околчица“ №5, блок №85, вход 5, етаж 4, ап. „П“, предмет на АЧОС №9553/25.11.2019 г.;

2.23. премахва точка №98 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, кв. „Здравец“, ул. „Околчица“ №5, блок №85, вход 5, етаж 6, ап. „О“, предмет на АЧОС №9555/25.11.2019 г.;

2.24. премахва точка №29 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ул. „Майор Атанас Узунов“ №14, блок „Майор Атанас Узунов“, вход 2, етаж 2, ап. „Б“, предмет на АЧОС №6487/20.05.2011 г.;

2.25. премахва точка №37 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ул. „Д-р Петър Берон“ №35, блок „Спутник“, етаж 3, разположен в западната част на жилищния блок, предмет на АЧОС №8782/18.01.2019 г.;

2.26. премахва точка №61 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, кв. „Възраждане“, ул. „Солун“ №26, блок „Воден“, вход 3, етаж 1, ап. №7, предмет на АЧОС №8729/08.11.2018 г.;

2.27. премахва точка №289 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Яна войвода“ №2, блок „Страхил войвода“, вход 2, етаж 8, ап. №7, предмет на АЧОС №10368/10.03.2022 г.;

2.28. премахва точка №176 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, кв. „Здравец“, ул. „Петрохан“ №92, блок „Марица“, вход 3, етаж 8, ап. „И“, предмет на АЧОС №10388/15.03.2022 г.;

2.29. премахва точка №502 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Студен кладенец“ №21, блок №1, вход 1, етаж 3, ап. №9, предмет на АЧОС №10422/24.03.2022 г.;

2.30. премахва точка №51 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, бул. „Мидия Енос“ №7, блок „Тополница“, етаж 5, ап. „А“, предмет на АЧОС №8724/19.10.2018 г.;

2.31. премахва точка №405 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, кв. „Родина“, ул. „Чипровци“ №24, блок „Фридрих Енгелс-Б“, вход 2, етаж 5, ап. №12, предмет на АЧОС №10384/15.03.2022 г.;

2.32. премахва точка №264 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, кв. „Здравец“, ул. „Петрохан“ №90, блок „Силистра“, вход 3, етаж 8, ап. „И“, предмет на АЧОС №10374/11.03.2022 г.;

2.33. премахва точка №498 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Студен кладенец“ №21, блок №1, вход 1, етаж 1, ап. №1, предмет на АЧОС №10424/24.03.2022 г.;

2.34. премахва точка №524 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 2“, ул. „Гоце Делчев“ №16, блок №2, вход 1, етаж 1, ап. №3, предмет на АЧОС №10382/15.03.2022 г.;

2.35. премахва точка №389 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, кв. „Родина“, ул. „Голям Богдан“ №1, блок „Странджа планина“, вход 8, етаж 1, ап. №34, предмет на АЧОС №10399/16.03.2022 г.;

2.36. премахва точка №45 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, бул. „Мидия Енос“ №7, блок „Булаир“, етаж 3, ап. „Д“, предмет на АЧОС №9084/21.03.2019 г.;

2.37. премахва точка №386 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, кв. „Родина 1 и 2“, ул. „Голям Богдан“ №1, блок „Странджа планина“, вход 6, етаж 7, ап. №15, предмет на АЧОС №10386/15.03.2022 г.;

2.38. премахва точка №487 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Гео Милев“ №4, блок „Маргаритка“, вход 1, етаж 2, ап. „А“ / 3 /, предмет на АЧОС №10420/24.03.2022 г.;

2.39. премахва точка №537 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 2“, ул. „Гоце Делчев“ №22, блок №5, вход 5, етаж 1, ап. №2, предмет на АЧОС №10390/15.03.2022 г.;

2.40. премахва точка №298 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, кв. „Изток“, ул. „Гюргево“ №3, блок „Цена“, вход 1, етаж 2, ап. №2, предмет на АЧОС №10375/11.03.2022 г.;

2.41. премахва точка №177 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, кв. „Здравец“, ул. „Петрохан“ №92, блок „Марица“, вход 3, етаж 8, ап. „Л“, предмет на АЧОС №10409/18.03.2022 г.;

2.42. премахва точка №263 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, кв. „Здравец“, ул. „Петрохан“ №90, блок „Силистра“, вход 3, етаж 7, ап. „М“, предмет на АЧОС №10373/11.03.2022 г.;

2.43. премахва точка №282 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Яна войвода“ №2, блок „Страхил войвода“, вход 1, етаж 7, ап. №1, предмет на АЧОС №10367/10.03.2022 г.;

2.44. премахва точка №130 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Измаил“ №7, блок „Дилянка“, вход 1, етаж 5, ап. „Б“, предмет на АЧОС №9643/13.01.2020 г.;

2.45. премахва точка №151 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Измаил“ №5, блок „Латинка“, вход 1, етаж 1, ап. №4, предмет на АЧОС №9711/04.03.2020 г.;

3. Утвърждава Списък на общинските жилища за продажба на наемателите, настанени в тях по административен ред, както следва:

3.1. точка №1 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, бул. „Цар Освободител“ №108, блок 15, вход 2, етаж 4, ап. 14, предмет на АЧОС №8784/24.01.2019 г.;

3.2. точка №2 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ул. „Муткурова“ №44, блок „Съгласие“, вход 1, етаж 1, ап. 3, предмет на АЧОС №7147/27.01.2014 г.;

3.3. точка №3 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, кв. „Здравец, алея „Еделвайс“ №1, блок №5, вход „В“, етаж 1, ап. 6, предмет на АЧОС №9559/26.11.2019 г.;

3.4. точка №4 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, бул „Цар Освободител“ №108, блок №15, вход 2, етаж 5, ап. 20, предмет на АЧОС №9098/21.03.2019 г.;

3.5. точка №5 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, кв. „Здравец“, ул. „Чипровци“ №47, блок №50, вход 1, етаж 1, ап. „А“, предмет на АЧОС №9549/22.11.2019 г.;

3.6. точка №6 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ул. „Свети Климент Охридски“ №15, етаж 2, ап. №6, предмет на АЧОС №8791/28.01.2019 г.;

3.7. точка №7 – жилищен имот, представляващ първи етаж от къща, обособен като самостоятелен обект по правилата на етажната собственост, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 2“, ул. „Клисура“ №76, ет. 1, предмет на АЧОС №10428/25.03.2022 г.;

 3.8. точка №8 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, кв. „Здравец“, ул. „Петрохан“ №92, блок „Марица“, вход 3, етаж 4, ап. „Л“, предмет на АЧОС №10389/15.03.2022 г.;

3.9. точка №9 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Студен кладенец“ №21, блок №1, вход 1, етаж 2, ап. №6, предмет на АЧОС №10426/25.03.2022 г.;

3.10. точка №10 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, кв. „Здравец“, ул. „Околчица“ №5, блок №85, вход 3, етаж 4, ап. „З“, предмет на АЧОС №9552/25.11.2019 г.;

3.11. точка №11 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 2“, ул. „Гоце Делчев“ №22, блок №5, вход 3, етаж 3, ап. №9, предмет на АЧОС №10410/18.03.2022 г.;

3.12. точка №12 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, кв. „Здравец“, ул. „Захари Стоянов“ №21, блок №79, вход 3, етаж 4, ап. „З“, предмет на АЧОС №9548/22.11.2019 г.;

3.13. точка №13 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Гео Милев“ №6, блок „Таня, вход 1, етаж 3, ап. №8, предмет на АЧОС №10376/14.03.2022 г.;

3.14. точка №14 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 2“, бул. „Гоце Делчев“ №14, блок №1, вход 1, етаж 1, ап. №1, предмет на АЧОС №10372/11.03.2022 г.;

3.15. точка №15 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, кв. „Здравец“, ул. „Околчица“ №5, блок №85, вход 5, етаж 4, ап. „О“, предмет на АЧОС №9554/25.11.2019 г.;

3.16. точка №16 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, кв. „Здравец“, ул. „Околчица“ №5, блок №85, вход 1, етаж 4, ап. „Б“, предмет на АЧОС №9550/25.11.2019 г.;

3.17. точка №17 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Новисад“ №2, блок „Мура“, вход 4, етаж 3, ап. №34, предмет на АЧОС №10404/17.03.2022 г.;

3.18. точка №18 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Рига“ №4, блок „Боряна“, вход 1, етаж 3, ап. №1, предмет на АЧОС №9632/13.01.2020 г.;

3.19. точка №19 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, кв. „Родина 1 и 2“, ул. „Згориград“ №70, блок „Крали Марко“, вход 3, етаж 8, ап. №7, предмет на АЧОС №10380/15.03.2022 г.;

3.20. точка №20 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Студен кладенец“ №21, блок №1, вход 1, етаж 2, ап. №5, предмет на АЧОС №10425/25.03.2022 г.;

3.21. точка №21 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, кв. „Здравец“, ул. „Околчица“ №5, блок №85, вход 3, етаж 1, ап. „Ж“, предмет на АЧОС №9551/25.11.2019 г.;

3.22. точка № 22 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, кв. „Здравец“, ул. „Околчица“ №5, блок №85, вход 5, етаж 4, ап. „П“, предмет на АЧОС №9553/25.11.2019 г.;

3.23. точка №23 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, кв. „Здравец“, ул. „Околчица“ №5, блок №85, вход 5, етаж 6, ап. „О“, предмет на АЧОС №9555/25.11.2019 г.;

3.24. точка №24 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ул. „Майор Атанас Узунов“ №14, блок „Майор Атанас Узунов“, вход 2, етаж 2, ап. „Б“, предмет на АЧОС №6487/20.05.2011 г.;

3.25. точка №25 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ул. „Д-р Петър Берон“ №35, блок „Спутник“, етаж 3, разположен в западната част на жилищния блок, предмет на АЧОС №8782/18.01.2019 г.;

3.26. точка №26 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, кв. „Възраждане“, ул. „Солун“ №26, блок „Воден“, вход 3, етаж 1, ап. №7, предмет на АЧОС №8729/08.11.2018 г.;

3.27. точка №27 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Яна войвода“ №2, блок „Страхил войвода“, вход 2, етаж 8, ап. №7, предмет на АЧОС №10368/10.03.2022 г.;

3.28. точка №28 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, кв. „Здравец“, ул. „Петрохан“ №92, блок „Марица“, вход 3, етаж 8, ап. „И“, предмет на АЧОС №10388/15.03.2022 г.;

3.29. точка №29 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Студен кладенец“ №21, блок №1, вход 1, етаж 3, ап. №9, предмет на АЧОС №10422/24.03.2022 г.;

3.30. точка №30 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, бул. „Мидия Енос“ №7, блок „Тополница“, етаж 5, ап. „А“, предмет на АЧОС №8724/19.10.2018 г.;

3.31. точка №31 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, кв. „Родина“, ул. „Чипровци“ №24, блок „Фридрих Енгелс-Б“, вход 2, етаж 5, ап. №12, предмет на АЧОС №10384/15.03.2022 г.;

3.32. точка №32 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, кв. „Здравец“, ул. „Петрохан“ №90, блок „Силистра“, вход 3, етаж 8, ап. „И“, предмет на АЧОС №10374/11.03.2022 г.;

3.33. точка №33 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Студен кладенец“ №21, блок №1, вход 1, етаж 1, ап. №1, предмет на АЧОС №10424/24.03.2022 г.;

3.34. точка №34 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 2“, ул. „Гоце Делчев“ №16, блок №2, вход 1, етаж 1, ап. №3, предмет на АЧОС №10382/15.03.2022 г.;

3.35. точка №35 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, кв. „Родина“, ул. „Голям Богдан“ №1, блок „Странджа планина“, вход 8, етаж 1, ап. №34, предмет на АЧОС №10399/16.03.2022 г.;

3.36. точка №36 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, бул. „Мидия Енос“ №7, блок „Булаир“, етаж 3, ап. „Д“, предмет на АЧОС №9084/21.03.2019 г.;

3.37. точка №37 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, кв. „Родина 1 и 2“, ул. „Голям Богдан“ №1, блок „Странджа планина“, вход 6, етаж 7, ап. №15, предмет на АЧОС №10386/15.03.2022 г.;

3.38. точка №38 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Гео Милев“ №4, блок „Маргаритка“, вход 1, етаж 2, ап. „А“ / 3 /, предмет на АЧОС №10420/24.03.2022 г.;

3.39. точка №39 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 2“, ул. „Гоце Делчев“ №22, блок №5, вход 5, етаж 1, ап. №2, предмет на АЧОС №10390/15.03.2022 г.;

3.40. точка №40 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, кв. „Изток“, ул. „Гюргево“ №3, блок „Цена“, вход 1, етаж 2, ап. №2, предмет на АЧОС №10375/11.03.2022 г.;

3.41. точка №41 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, кв. „Здравец“, ул. „Петрохан“ №92, блок „Марица“, вход 3, етаж 8, ап. „Л“, предмет на АЧОС №10409/18.03.2022 г.;

3.42. точка №42 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, кв. „Здравец“, ул. „Петрохан“ №90, блок „Силистра“, вход 3, етаж 7, ап. „М“, предмет на АЧОС №10373/11.03.2022 г.;

3.43. точка №43 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Яна войвода“ №2, блок „Страхил войвода“, вход 1, етаж 7, ап. №1, предмет на АЧОС №10367/10.03.2022 г.;

3.44. точка №44 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Измаил“ №7, блок „Дилянка“, вход 1, етаж 5, ап. „Б“, предмет на АЧОС №9643/13.01.2020 г.;

3.45. точка №45 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Измаил“ №5, блок „Латинка“, вход 1, етаж 1, ап. №4, предмет на АЧОС №9711/04.03.2020 г.;

4. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 г. с продажби на следните жилищни имоти – частна общинска собственост:

4.1. СОС с идентификатор 63427.2.2220.12.14 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №14, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 84,40 кв.м., заедно с прилежащите изба №14 с площ от 4,37 кв.м, таван №4 с площ от 5,15 кв.м. и 1,89% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с административен адрес гр. Русе, бул. „Цар Освободител“ №108, блок 15, вход 2, етаж 4,предмет на АЧОС №8784/24.01.2019 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 112 814,00 лева, без дължими данъци и такси.

4.2. СОС с идентификатор 63427.2.1911.3.9 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №3, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 25,70 кв.м., заедно с прилежащите изба под скосеното пространство на стълбищната клетка в сутерена, таван  с площ от 13,89 кв.м и 3,22% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с административен адрес гр. Русе, ул. „Муткурова“ №44, блок „Съгласие“, вход 1, етаж 1, предмет на АЧОС №7147/27.01.2014 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 43 625,00 лева, без дължими данъци и такси.

4.3. СОС с идентификатор 63427.7.67.1.10 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №6, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 70,94 кв.м., заедно с прилежащите изби №4 и №7 с обща площ от 22,11 кв.м и 27,60% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с административен адрес гр. Русе, кв. „Здравец“, алея „Еделвайс“ №1, блок №5, вход „В“, етаж 1, предмет на АЧОС №9559/26.11.2019 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 99 400,00 лева, без дължими данъци и такси.

4.4. СОС с идентификатор 63427.2.2220.12.20 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №20, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 56,40 кв.м., заедно с прилежащите изба №20 с площ от 3,82 кв.м, таван №20 с площ от 8,03 кв.м. и 1,16% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с административен адрес гр. Русе, бул. „Цар Освободител“ №108, блок №15, вход 2, етаж 5, предмет на АЧОС №9098/21.03.2019 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 80 440,00 лева, без дължими данъци и такси.

4.5. СОС с идентификатор 63427.7.111.2.1 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент „А“, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 48,59 кв.м., заедно с прилежащите изба №9 с площ от 15,54 кв.м и 6,012% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с административен адрес гр. Русе, кв. „Здравец“, ул. „Чипровци“ №47, блок №50, вход 1, етаж 1, предмет на АЧОС №9549/22.11.2019 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 67 900,00 лева, без дължими данъци и такси.

4.6. СОС с идентификатор 63427.2.2631.20.3 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №6, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 71,85 кв.м., заедно с прилежащите изба с площ от 17,50 кв.м и 20,60% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с административен адрес гр. Русе, ул. „Свети Климент Охридски“ №15, етаж 2, предмет на АЧОС №8791/28.01.2019 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 99 462,00 лева, без дължими данъци и такси.

4.7. СОС с идентификатор 63427.4.1913.1.4 по КККР на гр. Русе, представляващ първи етаж от къща, обособен като самостоятелен обект по правилата на етажната собственост, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 83,00 кв.м., заедно с прилежащите ½ идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 2“, ул. „Клисура“ №76, ет. 1, предмет на АЧОС №10428/25.03.2022 г., с прогнозен приход от продажбата в размер на 84 909,00 лева, без дължими данъци и такси.

4.8. СОС с идентификатор 63427.7.145.1.79 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент „Л“, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 55,36 кв.м., заедно с прилежащите изба №18 с площ от 2,47 кв.м и 1,108% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с административен адрес гр. Русе, кв. „Здравец“, ул. „Петрохан“ №92, блок „Марица“, вход 3, етаж 4, предмет на АЧОС №10389/15.03.2022 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 73 862.00 лева, без дължими данъци и такси.

4.9. СОС с идентификатор 63427.4.210.9.7 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №6, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 43,24 кв.м., заедно с прилежащите изба № 8 с площ от 12,60 кв.м и 5,902% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Студен кладенец“ №21, блок №1, вход 1, етаж 2, предмет на АЧОС №10426/25.03.2022 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 49 787,00 лева, без дължими данъци и такси.

4.10. СОС с идентификатор 63427.7.163.1.47 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент „З“, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 40,82 кв.м., заедно с прилежащите изба №16 с площ от 3,92 кв.м и 0,794% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с административен адрес гр. Русе, кв. „Здравец“, ул. „Околчица“ №5, блок №85, вход 3, етаж 4, предмет на АЧОС №9552/25.11.2019 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 56 518,00 лева, без дължими данъци и такси.

4.11. СОС с идентификатор 63427.4.2570.5.32 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №9, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 43,02 кв.м., заедно с прилежащите изба №4 с площ от 10,48 кв.м и 1,609% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 2“, ул. „Гоце Делчев“ №22, блок №5, вход 3, етаж 3, предмет на АЧОС №10410/18.03.2022 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 48 222,00 лева, без дължими данъци и такси.

4.12. СОС с идентификатор 63427.7.84.1.47 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент „З“, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 41,65 кв.м., заедно с прилежащите изба №63 с площ от 5,30 кв.м и 1,011% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с административен адрес гр. Русе, кв. „Здравец“, ул. „Захари Стоянов“ №21, блок №79, вход 3, етаж 4, предмет на АЧОС №9548/22.11.2019 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 58 100,00 лева, без дължими данъци и такси.

4.13. СОС с идентификатор 63427.4.210.7.8 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №8, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 61,28 кв.м., заедно с прилежащите изба №4 с площ от 5,44 кв.м и 4,31% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Гео Милев“ №6, блок „Таня“, вход 1, етаж 3, предмет на АЧОС №10376/14.03.2022 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 76 463,00 лева, без дължими данъци и такси.

4.14. СОС с идентификатор 63427.4.2570.1.1 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №1, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 43,14 кв.м., заедно с прилежащите изба №3 с площ от 10,66 кв.м и 2,589% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 2“, бул. „Гоце Делчев“ №14, блок №1, вход 1, етаж 1, предмет на АЧОС №10372/11.03.2022 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 45 453,00 лева, без дължими данъци и такси.

4.15. СОС с идентификатор 63427.7.163.1.83 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент „О“, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 40,82 кв.м., заедно с прилежащите изба №9 с площ от 3,92 кв.м и 0,794% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с административен адрес гр. Русе, кв. „Здравец“, ул. „Околчица“ №5, блок №85, вход 5, етаж 4, предмет на АЧОС №9554/25.11.2019 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 57 276,00 лева, без дължими данъци и такси.

4.16. СОС с идентификатор 63427.7.163.1.11 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент „Б“, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 40,82 кв.м., заедно с прилежащите изба №33 с площ от 3,92 кв.м и 0,794% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с административен адрес гр. Русе, кв. „Здравец“, ул. „Околчица“ №5, блок №85, вход 1, етаж 4, предмет на АЧОС №9550/25.11.2019 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 55 489,00 лева, без дължими данъци и такси.

4.17. СОС с идентификатор 63427.7.357.5.106 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №34, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 41,22 кв.м., заедно с прилежащите изба №32 с площ от 2,21 кв.м и 0,517% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Новисад“ №2, блок „Мура“, вход 4, етаж 3, предмет на АЧОС №10404/17.03.2022 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 56 100,00 лева, без дължими данъци и такси.

4.18. СОС с идентификатор 63427.7.370.1.42 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №1, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 41,22 кв.м., заедно с прилежащите изба №22 с площ от 2,43 кв.м и 1,260% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Рига“ №4, блок „Боряна“, вход 1, етаж 3, предмет на АЧОС №9632/13.01.2020 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 56 228,00 лева, без дължими данъци и такси.

4.19. СОС с идентификатор 63427.5.841.1.63 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №7, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 60,71 кв.м., заедно с прилежащите изба №19 с площ от 3,07 кв.м и 0,497% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с административен адрес гр. Русе, кв. „Родина 1 и 2“, ул. „Згориград“ №70, блок „Крали Марко“, вход 3, етаж 8, предмет на АЧОС №10380/15.03.2022 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 89 000,00 лева, без дължими данъци и такси.

4.20. СОС с идентификатор 63427.4.210.9.6 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №5, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 42,37 кв.м., заедно с прилежащите изба №6 с площ от 10,50 кв.м и 5,904% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Студен кладенец“ №21, блок №1, вход 1, етаж 2, предмет на АЧОС №10425/25.03.2022 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 49 362,00 лева, без дължими данъци и такси.

4.21. СОС с идентификатор 63427.7.163.1.39 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент „Ж“, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 81,42 кв.м., заедно с прилежащите изба №5 с площ от 6,10 кв.м и 1,401% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с административен адрес гр. Русе, кв. „Здравец“, ул. „Околчица“ №5, блок №85, вход 3, етаж 1, предмет на АЧОС №9551/25.11.2019 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 111 146,00 лева, без дължими данъци и такси.

4.22. СОС с идентификатор 63427.7.163.1.82 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент „П“, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 61,01 кв.м., заедно с прилежащите изба №10 с площ от 5,56 кв.м и 1,129% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с административен адрес гр. Русе, кв. „Здравец“, ул. „Околчица“ №5, блок №85, вход 5, етаж 4, предмет на АЧОС №9553/25.11.2019 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 81 867,00 лева, без дължими данъци и такси.

4.23. СОС с идентификатор 63427.7.163.1.89 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент „О“, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 40,82 кв.м., заедно с прилежащите изба №9 с площ от 3,92 кв.м и 0,794% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с административен адрес гр. Русе, кв. „Здравец“, ул. „Околчица“ №5, блок №85, вход 5, етаж 6, предмет на АЧОС №9555/25.11.2019 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 54 746,00 лева, без дължими данъци и такси.

4.24. СОС с идентификатор 63427.2.3923.2.3 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент „Б“, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 79,98 кв.м., заедно с прилежащите изба №3 с площ от 14,52 кв.м и 5,37% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с административен адрес гр. Русе, ул. „Майор Атанас Узунов“ №14, блок „Майор Атанас Узунов“, вход 2, етаж 2, предмет на АЧОС №6487/20.05.2011 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 139 862,00 лева, без дължими данъци и такси.

4.25. СОС с идентификатор 63427.2.1840.1.6 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент разположен в западната част на жилищния блок, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 103,00 кв.м., заедно с прилежащите изба с площ от 18,00 кв.м, таван с площ от 35,00 кв.м. и 1/6 идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с административен адрес гр. Русе, ул. „Д-р Петър Берон“ №35, блок „Спутник“, етаж 3, предмет на АЧОС №8782/18.01.2019 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 169 337,00 лева, без дължими данъци и такси.

4.26. СОС с идентификатор 63427.1.151.4.41 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №7, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 69,06 кв.м., заедно с прилежащите изба №12-В с площ от 3,55 кв.м и 0,824% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с административен адрес гр. Русе, кв. „Възраждане“, ул. „Солун“ №26, блок „Воден“, вход 3, етаж 1, предмет на АЧОС №8729/08.11.2018 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 113 941,00 лева, без дължими данъци и такси.

4.27. СОС с идентификатор 63427.7.518.1.55 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №7, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 41,22 кв.м., заедно с прилежащите изба №9 с площ от 2,04 кв.м и 0,860% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Яна войвода“ №2, блок „Страхил войвода“, вход 2, етаж 8, предмет на АЧОС №10368/10.03.2022 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 55 000,00 лева, без дължими данъци и такси.

4.28. СОС с идентификатор 63427.7.145.1.93 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент „И“, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 41,81 кв.м., заедно с прилежащите изба №9 с площ от 2,34 кв.м и 0,751% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с административен адрес гр. Русе, кв. „Здравец“, ул. „Петрохан“ №92, блок „Марица“, вход 3, етаж 8, предмет на АЧОС №10388/15.03.2022 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 53 921,00 лева, без дължими данъци и такси.

4.29. СОС с идентификатор 63427.4.210.9.8 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №9, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 43,24 кв.м., заедно с прилежащите изба №4 с площ от 9,84 кв.м и 5,461% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Студен кладенец“ №21, блок №1, вход 1, етаж 3, предмет на АЧОС №10422/24.03.2022 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 54 250,00 лева, без дължими данъци и такси.

4.30. СОС с идентификатор 63427.2.934.4.21 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент „А“, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 59,12 кв.м., заедно с прилежащите изба №15 с площ от 2,77 кв.м и 1,069% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с административен адрес гр. Русе, бул. „Мидия Енос“ №7, блок „Тополница“, етаж 5, предмет на АЧОС №8724/19.10.2018 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 70 400,00 лева, без дължими данъци и такси.

4.31. СОС с идентификатор 63427.5.598.5.14 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №12, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 59,37 кв.м., заедно с прилежащите изба №12 с площ от 2,58 кв.м и 1,396% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с административен адрес гр. Русе, кв. „Родина“, ул. „Чипровци“ №24, блок „Фридрих Енгелс-Б“, вход 2, етаж 5, предмет на АЧОС №10384/15.03.2022 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 84 300,00 лева, без дължими данъци и такси.

4.32. СОС с идентификатор 63427.7.146.1.95 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент „И“, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 41,81 кв.м., заедно с прилежащите изба №9 с площ от 3,10 кв.м и 0,752% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с административен адрес гр. Русе, кв. „Здравец“, ул. „Петрохан“ №90, блок „Силистра“, вход 3, етаж 8, предмет на АЧОС №10374/11.03.2022 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 53 921,00 лева, без дължими данъци и такси.

4.33. СОС с идентификатор 63427.4.210.9.5 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №1, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 43,24 кв.м., заедно с прилежащите изба №3 с площ от 6,44 кв.м и 5,195% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Студен кладенец“ №21, блок №1, вход 1, етаж 1, предмет на АЧОС №10424/24.03.2022 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 51 519,00 лева, без дължими данъци и такси.

4.34. СОС с идентификатор 63427.4.2570.5.3 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №3, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 43,02 кв.м., заедно с прилежащите изба №8 с площ от 6,31 кв.м и 1,855% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 2“, ул. „Гоце Делчев“ №16, блок №2, вход 1, етаж 1, предмет на АЧОС №10382/15.03.2022 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 48 090,00 лева, без дължими данъци и такси.

4.35. СОС с идентификатор 63427.5.375.8.2 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №34, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 71,52 кв.м., заедно с прилежащите изба №16 с площ от 3,59 кв.м и 0,571% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с административен адрес гр. Русе, кв. „Родина“, ул. „Голям Богдан“ №1, блок „Странджа планина“, вход 8, етаж 1, предмет на АЧОС №10399/16.03.2022 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 96 117,00 лева, без дължими данъци и такси.

4.36. СОС с идентификатор 63427.2.934.2.15 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент „Д“, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 59,60 кв.м., заедно с прилежащите изба №35 с площ от 2,98 кв.м и 2,046% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с административен адрес гр. Русе, бул. „Мидия Енос“ №7, блок „Булаир“, етаж 3, предмет на АЧОС №9084/21.03.2019 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 73 900,00 лева, без дължими данъци и такси.

4.37. СОС с идентификатор 63427.5.375.6.18 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №15, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 59,54 кв.м., заедно с прилежащите изба №15 с площ от 2,70 кв.м и 0,494% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с административен адрес гр. Русе, кв. „Родина 1 и 2“, ул. „Голям Богдан“ №1, блок „Странджа планина“, вход 6, етаж 7, предмет на АЧОС №10386/15.03.2022 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 82 500,00 лева, без дължими данъци и такси.

4.38. СОС с идентификатор 63427.4.210.5.3 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент „А“ / 3 /, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 61,28 кв.м., заедно с прилежащите изба №1 с площ от 5,85 кв.м и 4,309% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Гео Милев“ №4, блок „Маргаритка“, вход 1, етаж 2, предмет на АЧОС №10420/24.03.2022 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 76 433,00 лева, без дължими данъци и такси.

4.39. СОС с идентификатор 63427.4.2570.5.50 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №2, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 40,92 кв.м., заедно с прилежащите изба №1 с площ от 5,98 кв.м и 1,406% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 2“, ул. „Гоце Делчев“ №22, блок №5, вход 5, етаж 1, предмет на АЧОС №10390/15.03.2022 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 45 738,00 лева, без дължими данъци и такси.

4.40. СОС с идентификатор 63427.7.379.1.4 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №2, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 40,71 кв.м., заедно с прилежащите изба №3 с площ от 2,30 кв.м и 0,615% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с административен адрес гр. Русе, кв. „Изток“, ул. „Гюргево“ №3, блок „Цена“, вход 1, етаж 2, предмет на АЧОС №10375/11.03.2022 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 55 532,00 лева, без дължими данъци и такси.

4.41. СОС с идентификатор 63427.7.145.1.95 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент „Л“, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 55,36 кв.м., заедно с прилежащите изба №30 с площ от 2,55 кв.м и 1,000% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с административен адрес гр. Русе, кв. „Здравец“, ул. „Петрохан“ №92, блок „Марица“, вход 3, етаж 8, предмет на АЧОС №10409/18.03.2022 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 70 434.00 лева, без дължими данъци и такси.

4.42. СОС с идентификатор 63427.7.146.1.90 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент „М“, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 79,54 кв.м., заедно с прилежащите изба №17 с площ от 3,37 кв.м и 1,522% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с административен адрес гр. Русе, кв. „Здравец“, ул. „Петрохан“ №90, блок „Силистра“, вход 3, етаж 7, предмет на АЧОС №10373/11.03.2022 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 111 458,00 лева, без дължими данъци и такси.

4.43. СОС с идентификатор 63427.7.518.1.18 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №1, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 60,73 кв.м., заедно с прилежащите изба №7 с площ от 2,18 кв.м и 1,403% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Яна войвода“ №2, блок „Страхил войвода“, вход 1, етаж 7, предмет на АЧОС №10367/10.03.2022 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 83 100,00лева, без дължими данъци и такси.

4.44. СОС с идентификатор 63427.7.357.8.14 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент „Б“, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 60,64 кв.м., заедно с прилежащите изба №12 с площ от 5,71 кв.м и 2,19% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Измаил“ №7, блок „Дилянка“, вход 1, етаж 5, предмет на АЧОС №9643/13.01.2020 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 83 300,00 лева, без дължими данъци и такси.

4.45. СОС с идентификатор 63427.7.357.9.4 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №4, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 38,16 кв.м., заедно с прилежащите изба №4 с площ от 3,57 кв.м и 1,358% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Измаил“ №5, блок „Латинка“, вход 1, етаж 1, предмет на АЧОС №9711/04.03.2020 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 55 000,00 лева, без дължими данъци и такси.

5. Дава съгласие за извършване на продажби на посочените жилищни имоти – частна общинска собственост, на настанените в тях наематели, както следва:

5.1. Самостоятелен обект в сграда (СОС) с идентификатор 63427.2.2220.12.14 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Русе, представляващ апартамент №14, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 84,40 кв.м., заедно с прилежащите изба №14 с площ от 4,37 кв.м, таван №4 с площ от 5,15 кв.м. и 1,89% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с административен адрес гр. Русе, бул. „Цар Освободител“ №108, блок 15, вход 2, етаж 4, предмет на АЧОС №8784/24.01.2019 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, на М.Т.В.   на цена 112 814,00 лева, без включени дължими данъци и такси. Последните са за сметка на купувача.

5.2. СОС с идентификатор 63427.2.1911.3.9 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №3, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 25,70 кв.м., заедно с прилежащите изба под скосеното пространство на стълбищната клетка в сутерена, таван с площ от 13,89 кв.м. и 3,22% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с административен адрес гр. Русе, ул. „Муткурова“ №44, блок „Съгласие“, вход 1, етаж 1, предмет на АЧОС №7147/27.01.2014 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, на Д.С.Х. на цена 43 625,00 лева, без включени дължими данъци и такси. Последните са за сметка на купувача.

5.3. СОС с идентификатор 63427.7.67.1.10 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №6, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 70,94 кв.м., заедно с прилежащите изби №4 и №7 с обща площ от 22,11 кв.м и 27,60% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с административен адрес гр. Русе, кв. „Здравец“, алея „Еделвайс“ №1, блок №5, вход „В“, етаж 1, предмет на АЧОС №9559/26.11.2019 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, на М.М.М.  на цена 99 400,00 лева, без включени дължими данъци и такси. Последните са за сметка на купувача.

5.4. СОС с идентификатор 63427.2.2220.12.20 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №20, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 56,40 кв.м., заедно с прилежащите изба №20 с площ от 3,82 кв.м., таван №20 с площ от 8,03 кв.м. и 1,16% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с административен адрес гр. Русе, бул. „Цар Освободител“ №108, блок №15, вход 2, етаж 5, предмет на АЧОС №9098/21.03.2019 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, на Н.И.И. – А.на цена 80 440,00 лева, без включени дължими данъци и такси. Последните са за сметка на купувача.

5.5. СОС с идентификатор 63427.7.111.2.1 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент „А“, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 48,59 кв.м., заедно с прилежащите изба №9 с площ от 15,54 кв.м и 6,012% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с административен адрес гр. Русе, кв. „Здравец“, ул. „Чипровци“ №47, блок №50, вход 1, етаж 1, предмет на АЧОС №9549/22.11.2019 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, на Д.Т.Д.-Г.на цена 67 900,00 лева, без включени дължими данъци и такси. Последните са за сметка на купувача.

5.6. СОС с идентификатор 63427.2.2631.20.3 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №6, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 71,85 кв.м., заедно с прилежащите изба с площ от 17,50 кв.м и 20,60% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с административен адрес гр. Русе, ул. „Свети Климент Охридски“ №15, етаж 2, предмет на АЧОС №8791/28.01.2019 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, на Г.А.М.  на цена 99 462,00 лева, без включени дължими данъци и такси. Последните са за сметка на купувача.

5.7. СОС с идентификатор 63427.4.1913.1.4 по КККР на гр. Русе, представляващ първи етаж от къща, обособен като самостоятелен обект по правилата на етажната собственост, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 83,00 кв.м., заедно с прилежащите ½ идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 2“, ул. „Клисура“ №76, ет. 1, предмет на АЧОС №10428/25.03.2022 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, на А.А.И.на цена 84 909,00 лева, без включени дължими данъци и такси. Последните са за сметка на купувача.

5.8. СОС с идентификатор 63427.7.145.1.79 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент „Л“, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 55,36 кв.м., заедно с прилежащите изба №18 с площ от 2,47 кв.м и 1,108% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с административен адрес гр. Русе, кв. „Здравец“, ул. „Петрохан“ №92, блок „Марица“, вход 3, етаж 4, предмет на АЧОС №10389/15.03.2022 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, на Д.Б.Б. на цена 73 862.00 лева, без включени дължими данъци и такси. Последните са за сметка на купувача.

5.9. СОС с идентификатор 63427.4.210.9.7 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №6, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 43,24 кв.м., заедно с прилежащите изба № 8 с площ от 12,60 кв.м и 5,902% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Студен кладенец“ №21, блок №1, вход 1, етаж 2, предмет на АЧОС №10426/25.03.2022 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, на А.Н.С.на цена 49 787,00 лева, без включени дължими данъци и такси. Последните са за сметка на купувача.

5.10. СОС с идентификатор 63427.7.163.1.47 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент „З“, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 40,82 кв.м., заедно с прилежащите изба №16 с площ от 3,92 кв.м и 0,794% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с административен адрес гр. Русе, кв. „Здравец“, ул. „Околчица“ №5, блок №85, вход 3, етаж 4, предмет на АЧОС №9552/25.11.2019 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, на Л.Й.П.на цена 56 518,00 лева, без включени дължими данъци и такси. Последните са за сметка на купувача.

5.11. СОС с идентификатор 63427.4.2570.5.32 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №9, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 43,02 кв.м., заедно с прилежащите изба №4 с площ от 10,48 кв.м и 1,609% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 2“, ул. „Гоце Делчев“ №22, блок №5, вход 3, етаж 3, предмет на АЧОС №10410/18.03.2022 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, на С.Н.П.на цена 48 222,00 лева, без включени дължими данъци и такси. Последните са за сметка на купувача.

5.12. СОС с идентификатор 63427.7.84.1.47 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент „З“, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 41,65 кв.м., заедно с прилежащите изба №63 с площ от 5,30 кв.м и 1,011% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с административен адрес гр. Русе, кв. „Здравец“, ул. „Захари Стоянов“ №21, блок №79, вход 3, етаж 4, предмет на АЧОС №9548/22.11.2019 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, на Г.В.Г.на цена 58 100,00 лева, без включени дължими данъци и такси. Последните са за сметка на купувача.

5.13. СОС с идентификатор 63427.4.210.7.8 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №8, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 61,28 кв.м., заедно с прилежащите изба №4 с площ от 5,44 кв.м и 4,31% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Гео Милев“ №6, блок „Таня“, вход 1, етаж 3, предмет на АЧОС №10376/14.03.2022 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, на С.И.С.на цена 76 463,00 лева, без включени дължими данъци и такси. Последните са за сметка на купувача.

5.14. СОС с идентификатор 63427.4.2570.1.1 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №1, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 43,14 кв.м., заедно с прилежащите изба №3 с площ от 10,66 кв.м и 2,589% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 2“, бул. „Гоце Делчев“ №14, блок №1, вход 1, етаж 1, предмет на АЧОС №10372/11.03.2022 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, на А.П.В.на цена 45 453,00 лева, без включени дължими данъци и такси. Последните са за сметка на купувача.

5.15. СОС с идентификатор 63427.7.163.1.83 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент „О“, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 40,82 кв.м., заедно с прилежащите изба №9 с площ от 3,92 кв.м и 0,794% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с административен адрес гр. Русе, кв. „Здравец“, ул. „Околчица“ №5, блок №85, вход 5, етаж 4, предмет на АЧОС №9554/25.11.2019 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, на И.М.И.на цена 57 276,00 лева, без включени дължими данъци и такси. Последните са за сметка на купувача.

5.16. СОС с идентификатор 63427.7.163.1.11 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент „Б“, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 40,82 кв.м., заедно с прилежащите изба №33 с площ от 3,92 кв.м и 0,794% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с административен адрес гр. Русе, кв. „Здравец“, ул. „Околчица“ №5, блок №85, вход 1, етаж 4, предмет на АЧОС №9550/25.11.2019 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, на Е.Н.А.на цена 55 489,00 лева, без включени дължими данъци и такси. Последните са за сметка на купувача.

5.17. СОС с идентификатор 63427.7.357.5.106 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №34, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 41,22 кв.м., заедно с прилежащите изба №32 с площ от 2,21 кв.м и 0,517% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Новисад“ №2, блок „Мура“, вход 4, етаж 3, предмет на АЧОС №10404/17.03.2022 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, на С.А.В.на цена 56 100,00 лева, без включени дължими данъци и такси. Последните са за сметка на купувача.

5.18. СОС с идентификатор 63427.7.370.1.42 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №1, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 41,22 кв.м., заедно с прилежащите изба №22 с площ от 2,43 кв.м и 1,260% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Рига“ №4, блок „Боряна“, вход 1, етаж 3, предмет на АЧОС №9632/13.01.2020 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, на С.Й.М.на цена 56 228,00 лева, без включени дължими данъци и такси. Последните са за сметка на купувача.

5.19. СОС с идентификатор 63427.5.841.1.63 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №7, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 60,71 кв.м., заедно с прилежащите изба №19 с площ от 3,07 кв.м и 0,497% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с административен адрес гр. Русе, кв. „Родина 1 и 2“, ул. „Згориград“ №70, блок „Крали Марко“, вход 3, етаж 8, предмет на АЧОС №10380/15.03.2022 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, на Р.К.Д.на цена 89 000,00 лева, без включени дължими данъци и такси. Последните са за сметка на купувача.

5.20. СОС с идентификатор 63427.4.210.9.6 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №5, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 42,37 кв.м., заедно с прилежащите изба №6 с площ от 10,50 кв.м и 5,904% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Студен кладенец“ №21, блок №1, вход 1, етаж 2, предмет на АЧОС №10425/25.03.2022 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, на Р.Р.И.на цена 49 362,00 лева, без включени дължими данъци и такси. Последните са за сметка на купувача.

5.21. СОС с идентификатор 63427.7.163.1.39 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент „Ж“, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 81,42 кв.м., заедно с прилежащите изба №5 с площ от 6,10 кв.м и 1,401% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с административен адрес гр. Русе, кв. „Здравец“, ул. „Околчица“ №5, блок №85, вход 3, етаж 1, предмет на АЧОС №9551/25.11.2019 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, на Д.В.И.на цена 111 146,00 лева, без включени дължими данъци и такси. Последните са за сметка на купувача.

5.22. СОС с идентификатор 63427.7.163.1.82 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент „П“, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 61,01 кв.м., заедно с прилежащите изба №10 с площ от 5,56 кв.м и 1,129% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с административен адрес гр. Русе, кв. „Здравец“, ул. „Околчица“ №5, блок №85, вход 5, етаж 4, предмет на АЧОС №9553/25.11.2019 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, на Д.С.Й.на цена 81 867,00 лева, без включени дължими данъци и такси. Последните са за сметка на купувача.

5.23. СОС с идентификатор 63427.7.163.1.89 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент „О“, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 40,82 кв.м., заедно с прилежащите изба №9 с площ от 3,92 кв.м и 0,794% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с административен адрес гр. Русе, кв. „Здравец“, ул. „Околчица“ №5, блок №85, вход 5, етаж 6, предмет на АЧОС №9555/25.11.2019 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, на Р.Х.Х.на цена 54 746,00 лева, без включени дължими данъци и такси. Последните са за сметка на купувача.

5.24. СОС с идентификатор 63427.2.3923.2.3 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент „Б“, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 79,98 кв.м., заедно с прилежащите изба №3 с площ от 14,52 кв.м и 5,37% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с административен адрес гр. Русе, ул. „Майор Атанас Узунов“ №14, блок „Майор Атанас Узунов“, вход 2, етаж 2, предмет на АЧОС №6487/20.05.2011 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, на Е.А.П.на цена 139 862,00 лева, без включени дължими данъци и такси. Последните са за сметка на купувача.

5.25. СОС с идентификатор 63427.2.1840.1.6 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент разположен в западната част на жилищния блок, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 103,00 кв.м., заедно с прилежащите изба с площ от 18,00 кв.м, таван с площ от 35,00 кв.м. и 1/6 идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с административен адрес гр. Русе, ул. „Д-р Петър Берон“ №35, блок „Спутник“, етаж 3, предмет на АЧОС №8782/18.01.2019 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, на К.И.П.на цена 169 337,00 лева, без включени дължими данъци и такси. Последните са за сметка на купувача.

5.26. СОС с идентификатор 63427.1.151.4.41 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №7, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 69,06 кв.м., заедно с прилежащите изба №12-В с площ от 3,55 кв.м и 0,824% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с административен адрес гр. Русе, кв. „Възраждане“, ул. „Солун“ №26, блок „Воден“, вход 3, етаж 1, предмет на АЧОС №8729/08.11.2018 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, на Л.Л.Н.на цена 113 941,00 лева, без включени дължими данъци и такси. Последните са за сметка на купувача.

5.27. СОС с идентификатор 63427.7.518.1.55 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №7, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 41,22 кв.м., заедно с прилежащите изба №9 с площ от 2,04 кв.м и 0,860% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Яна войвода“ №2, блок „Страхил войвода“, вход 2, етаж 8, предмет на АЧОС №10368/10.03.2022 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, на В.И.Н.на цена 55 000,00 лева, без включени дължими данъци и такси. Последните са за сметка на купувача.

5.28. СОС с идентификатор 63427.7.145.1.93 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент „И“, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 41,81 кв.м., заедно с прилежащите изба №9 с площ от 2,34 кв.м и 0,751% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с административен адрес гр. Русе, кв. „Здравец“, ул. „Петрохан“ №92, блок „Марица“, вход 3, етаж 8, предмет на АЧОС №10388/15.03.2022 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, на М.Г.С.на цена 53 921,00 лева, без включени дължими данъци и такси. Последните са за сметка на купувача.

5.29. СОС с идентификатор 63427.4.210.9.8 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №9, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 43,24 кв.м., заедно с прилежащите изба №4 с площ от 9,84 кв.м и 5,461% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Студен кладенец“ №21, блок №1, вход 1, етаж 3, предмет на АЧОС №10422/24.03.2022 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, на А.Ц.К.на цена 54 250,00 лева, без включени дължими данъци и такси. Последните са за сметка на купувача.

5.30. СОС с идентификатор 63427.2.934.4.21 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент „А“, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 59,12 кв.м., заедно с прилежащите изба №15 с площ от 2,77 кв.м и 1,069% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с административен адрес гр. Русе, бул. „Мидия Енос“ №7, блок „Тополница“, етаж 5, предмет на АЧОС №8724/19.10.2018 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, на В.Д.К.на цена 70 400,00 лева, без включени дължими данъци и такси. Последните са за сметка на купувача.

5.31. СОС с идентификатор 63427.5.598.5.14 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №12, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 59,37 кв.м., заедно с прилежащите изба №12 с площ от 2,58 кв.м и 1,396% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с административен адрес гр. Русе, кв. „Родина“, ул. „Чипровци“ №24, блок „Фридрих Енгелс-Б“, вход 2, етаж 5, предмет на АЧОС №10384/15.03.2022 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, на М.К.Н.на цена 84 300,00 лева, без включени дължими данъци и такси. Последните са за сметка на купувача.

5.32. СОС с идентификатор 63427.7.146.1.95 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент „И“, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 41,81 кв.м., заедно с прилежащите изба №9 с площ от 3,10 кв.м и 0,752% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с административен адрес гр. Русе, кв. „Здравец“, ул. „Петрохан“ №90, блок „Силистра“, вход 3, етаж 8, предмет на АЧОС №10374/11.03.2022 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, на П.П.З.на цена 53 921,00 лева, без включени дължими данъци и такси. Последните са за сметка на купувача.

5.33. СОС с идентификатор 63427.4.210.9.5 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №1, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 43,24 кв.м., заедно с прилежащите изба №3 с площ от 6,44 кв.м и 5,195% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Студен кладенец“ №21, блок №1, вход 1, етаж 1, предмет на АЧОС №10424/24.03.2022 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, на Г.Р.Х.на цена 51 519,00 лева, без включени дължими данъци и такси. Последните са за сметка на купувача.

5.34. СОС с идентификатор 63427.4.2570.2.3 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №3, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 43,02 кв.м., заедно с прилежащите изба №8 с площ от 6,31 кв.м и 1,855% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 2“, ул. „Гоце Делчев“ №16, блок №2, вход 1, етаж 1, предмет на АЧОС №10382/15.03.2022 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, на Г.А.Г.на цена 48 090,00 лева, без включени дължими данъци и такси. Последните са за сметка на купувача.

5.35. СОС с идентификатор 63427.5.375.8.2 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №34, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 71,52 кв.м., заедно с прилежащите изба №16 с площ от 3,59 кв.м и 0,571% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с административен адрес гр. Русе, кв. „Родина“, ул. „Голям Богдан“ №1, блок „Странджа планина“, вход 8, етаж 1, предмет на АЧОС №10399/16.03.2022 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, на В.С.А.на цена 96 117,00 лева, без включени дължими данъци и такси. Последните са за сметка на купувача.

5.36. СОС с идентификатор 63427.2.934.2.15 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент „Д“, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 59,60 кв.м., заедно с прилежащите изба №35 с площ от 2,98 кв.м и 2,046% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с административен адрес гр. Русе, бул. „Мидия Енос“ №7, блок „Булаир“, етаж 3, предмет на АЧОС №9084/21.03.2019 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, на Е.Д.М.на цена 73 900,00 лева, без включени дължими данъци и такси. Последните са за сметка на купувача.

5.37. СОС с идентификатор 63427.5.375.6.18 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №15, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 59,54 кв.м., заедно с прилежащите изба №15 с площ от 2,70 кв.м и 0,494% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с административен адрес гр. Русе, кв. „Родина 1 и 2“, ул. „Голям Богдан“ №1, блок „Странджа планина“, вход 6, етаж 7, предмет на АЧОС №10386/15.03.2022 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, на Б.М.Т.на цена 82 500,00 лева, без включени дължими данъци и такси. Последните са за сметка на купувача.

5.38. СОС с идентификатор 63427.4.210.5.3 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент „А“ / 3 /, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 61,28 кв.м., заедно с прилежащите изба №1 с площ от 5,85 кв.м и 4,309% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Гео Милев“ №4, блок „Маргаритка“, вход 1, етаж 2, предмет на АЧОС №10420/24.03.2022 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, на С.Й.И.на цена 76 433,00 лева, без включени дължими данъци и такси. Последните са за сметка на купувача.

5.39. СОС с идентификатор 63427.4.2570.5.50 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №2, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 40,92 кв.м., заедно с прилежащите изба №1 с площ от 5,98 кв.м и 1,406% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 2“, ул. „Гоце Делчев“ №22, блок №5, вход 5, етаж 1, предмет на АЧОС №10390/15.03.2022 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, на А.М.Ю.на цена 45 738,00лева, без включени дължими данъци и такси. Последните са за сметка на купувача.

5.40. СОС с идентификатор 63427.7.379.1.4 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №2, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 40,71 кв.м., заедно с прилежащите изба №3 с площ от 2,30 кв.м и 0,615% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с административен адрес гр. Русе, кв. „Изток“, ул. „Гюргево“ №3, блок „Цена“, вход 1, етаж 2, предмет на АЧОС №10375/11.03.2022 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, на Н.Г.И.на цена 55 532,00 лева, без включени дължими данъци и такси. Последните са за сметка на купувача.

5.41. СОС с идентификатор 63427.7.145.1.95 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент „Л“, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 55,36 кв.м., заедно с прилежащите изба №30 с площ от 2,55 кв.м и 1,000% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с административен адрес гр. Русе, кв. „Здравец“, ул. „Петрохан“ №92, блок „Марица“, вход 3, етаж 8, предмет на АЧОС №10409/18.03.2022 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, на Х.Г.А. – П.на цена 70 434.00 лева, без включени дължими данъци и такси. Последните са за сметка на купувача.

5.42. СОС с идентификатор 63427.7.146.1.90 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент „М“, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 79,54 кв.м., заедно с прилежащите изба №17 с площ от 3,37 кв.м и 1,522% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с административен адрес гр. Русе, кв. „Здравец“, ул. „Петрохан“ №90, блок „Силистра“, вход 3, етаж 7, предмет на АЧОС №10373/11.03.2022 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, на К.И.Д.на цена 111 458,00 лева, без включени дължими данъци и такси. Последните са за сметка на купувача.

5.43. СОС с идентификатор 63427.7.518.1.18 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №1, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 60,73 кв.м., заедно с прилежащите изба №7 с площ от 2,18 кв.м и 1,403% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Яна войвода“ №2, блок „Страхил войвода“, вход 1, етаж 7, предмет на АЧОС №10367/10.03.2022 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, на Р.А.Х.на цена 83 100,00 лева, без включени дължими данъци и такси. Последните са за сметка на купувача.

5.44. СОС с идентификатор 63427.7.357.8.14 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент „Б“, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 60,64 кв.м., заедно с прилежащите изба №12 с площ от 5,71 кв.м и 2,19% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Измаил“ №7, блок „Дилянка“, вход 1, етаж 5, предмет на АЧОС №9643/13.01.2020 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, на Р.С.И.на цена 83 300,00 лева, без включени дължими данъци и такси. Последните са за сметка на купувача.

5.45. СОС с идентификатор 63427.7.357.9.4 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №4, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 38,16 кв.м., заедно с прилежащите изба №4 с площ от 3,57 кв.м и 1,358% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Измаил“ №5, блок „Латинка“, вход 1, етаж 1, предмет на АЧОС №9711/04.03.2020 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, на М.Д.С.на цена 55 000,00 лева, без включени дължими данъци и такси. Последните са за сметка на купувача.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

Неразделна част – приложение към настоящото Решение са списъците, приети от комисията по чл. 6 от Наредба №6 на Общински съвет – Русе на:

– класираните;

– некласираните измежду лицата подали заявление за закупуване на жилища, собственост на Община Русе;

– на жилищата, определени за продажба, утвърдени с настоящото Решение на Общински съвет – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                        (Иво Пазарджиев)