Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 88 Прието с Протокол № 6/21.02.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 3 и ал. 4 от Наредба за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол, Общински съвет – Русе реши:

  1. Освобождава Антоанета Банчева като член на Комисията по приватизация и следприватизационен контрол.
  2. Избира Елена Ангелова – главен експерт в отдел „Стопански дейности и защита на потребителите“ за член на Комисията по приватизация и следприватизационен контрол.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (Иво Пазарджиев)