Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 880 Прието с Протокол № 32/19.04.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2  във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 90, ал. 2 от Наредба № 1 на Общинския съвет Русе, Общинският съвет реши:

  1. Приема начални цени, без ДДС, за продажба на стояща дървесина на корен, съгласно Приложение № 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)