Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 881 Прието с Протокол № 32/19.04.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 6, ал. 2 и ал. 3 и чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, чл. 80а, ал. 4 от ЗДвП, във връзка с чл. 76, ал. 3 от Административно процесуален кодекс и чл. 8 от Закон за нормативните актове, Общински съвет – Русе реши:

  1. Приема Наредба №18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе /Приложение №1/.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)