Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 882

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 882
Прието с Протокол № 43/24.02.2006 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл.54 от ЗОС и чл.10, ал.1, т.2 от Наредба № 9 на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

1. Променя решение № 805, прието с протокол № 39/22.12.2005 г., като в т.1 дата 01.03.2006 г. да се чете 01.04.2006 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/