Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 882

Прието с Протокол № 44/20.05.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 56, ал.1 от ЗУТ, чл.14., ал.7 от ЗОС; чл.11, ал.ал.1 и 2, чл. 16 от Наредба №1 на Общинския съвет/ОбС/ за общинската собственост; раздел І, чл.2, ал.1, т.1, т.4, т.6, т.14 и т.16, ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба № 2 на ОбС, Общински съвет – Русе реши:

І. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени ПОС, за поставяне на:
1. Точка № 71 от общата схема за поставяне на павилион – фризьорски салон в ж.к.”Родина-2”, ул.“Шипка” и ул.“Кадин мост”, с площ от 29,25 кв.м. и начална месечна наемна цена 72,00 лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.6, ал.2; раздел ІІ, чл.3 и чл.5 от Наредба №2 на ОбС.
2. Точка №2356 от общата схема за поставяне на павилион за продажба на вестници и списания на ул. „Велико Търново” и ул.”Княжеска”, с площ от 1,32 кв.м. и начална месечна наемна цена 27,00 лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1, ал.2; раздел ІІ, чл.3 и чл.5 от Наредба №2 на ОбС.
3. Точка №541 от общата схема за поставяне на павилион за продажба на вестници и списания на бул. „Ген. Скобелев” и ул.”Петър Берон”, с площ от 2,60 кв.м. и начална месечна наемна цена 51,00 лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1, ал.2; раздел ІІ, чл.3 и чл.5 от Наредба №2 на ОбС.
4. Точка №363 от общата схема за поставяне на павилион за продажба на плодове, зеленчуци, промишлени стоки, вестници и списания в ж.к. „Дружба -1”, ул. „Гео Милев”, с площ от 41,36кв.м. и начална месечна наемна цена 138,00 лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1, ал.2; раздел ІІ, чл.3 и чл.5 от Наредба №2 на ОбС.
5. Точка №2359 от общата схема за поставяне на павилион за охрана към понтон №10, брегова ивица, км.494,42, с площ от 7,00кв.м. и начална месечна наемна цена 80,00 лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.14, ал.2; раздел ІІ, чл.3 и чл.5 от Наредба №2 на ОбС.
6. Точка №552 от общата схема за поставяне на павилион за продажба на вестници и списания в ж.к.”Родина-1”, ул.“Чипровци”, кв.722, с площ от 1,00 кв.м. и начална месечна наемна цена 17,00 лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1, ал.2; раздел ІІ, чл.3 и чл.5 от Наредба №2 на ОбС.
7. Точка №550 от общата схема за поставяне на павилион за продажба на вестници и списания в ж.к.”Възраждане”, ул.“Солун”, до казармата, с площ от 1,00 кв.м. и начална месечна наемна цена 17,00 лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1, ал.2; раздел ІІ, чл.3 и чл.5 от Наредба №2 на ОбС.
8. Точка №551 от общата схема за поставяне на павилион за продажба на вестници и списания в ж.к..”Дружба-1”, ул.“Гео Милев”, кв.583, с площ от 1,00 кв.м. и начална месечна наемна цена 17,00 лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1, ал.2; раздел ІІ, чл.3 и чл.5 от Наредба №2 на ОбС.
9. Точка №549 от общата схема за поставяне на павилион за продажба на вестници и списания на ъгъла на ул.”Панайот Хитов” и ул.“Цариград”, с площ от 1,00 кв.м. и начална месечна наемна цена 22,00 лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1, ал.2; раздел ІІ, чл.3 и чл.5 от Наредба №2 на ОбС.
10. Точка №553 от общата схема за поставяне на павилион за продажба на вестници и списания в ж.к..”Здравец север”, бул.“Липник”, кв.533, с площ от 1,00 кв.м. и начална месечна наемна цена 17,00 лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1, ал.2; раздел ІІ, чл.3 и чл.5 от Наредба №2 на ОбС.
11. Точка №534 от общата схема за поставяне на павилион за продажба на вестници и списания в ж.к..”Здравец”, ул.“Захари Стоянов” и ул.“Байкал”, с площ от 3,60 кв.м. и начална месечна наемна цена 46,00 лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1, ал.2; раздел ІІ, чл.3 и чл.5 от Наредба №2 на ОбС.
12. Точка №542 от общата схема за поставяне на павилион за продажба на вестници и списания на ул.“П.Д.Петков” и бул.“Цар Освободител”, с площ от 2,00 кв.м. и начална месечна наемна цена 43,00 лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1, ал.2; раздел ІІ, чл.3 и чл.5 от Наредба №2 на ОбС.
13. Точка №34 от общата схема за поставяне на павилион за ремонт на часовници на ул.“Шипка” и ул.“Бояна”, с площ от 6,25 кв.м. и начална месечна наемна цена 45,00 лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.6, ал.2; раздел ІІ, чл.3 и чл.5 от Наредба №2 на ОбС.
14. Точка №28 от общата схема за поставяне на павилион за кафе, ядки, захарни изделия, вестници и списания в ЦГЧ, на ул.“Хан Аспарух”, пред №18, с площ от 5,10 кв.м. и начална месечна наемна цена 60,00 лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1, ал.2; раздел ІІ, чл.3 и чл.5 от Наредба №2 на ОбС.
15. Точка №56 от общата схема за поставяне на павилион за вторични суровини в ж.к.”Родина-1-2”, на ул.“Чипровци” и ул. „Бояна” №3-5, с площ от 269,00 кв.м. и начална месечна наемна цена 451,00 лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.16, ал.2; раздел ІІ, чл.3 и чл.5 от Наредба №2 на ОбС.
16. Точка №254 от общата схема за поставяне на павилион за търговия с алкохолни, безалкохолни напитки и сандвичи на бул. „Ген. Скобелев” зад спирката на СБА, с площ от 13,75 кв.м. и начална месечна наемна цена 133,00 лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.4, ал.2; раздел ІІ, чл.3 и чл.5 от Наредба №2 на ОбС.
17. Точка №63 от общата схема за поставяне на павилион за снек-бар, в ж.к. „Дружба-3”, на ул. „Даме Груев”, кв.591-А, с площ от 130,00 кв.м. и начална месечна наемна цена 535,00 лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.4, ал.2; раздел ІІ, чл.3 и чл.5 от Наредба №2 на ОбС.
18. Точка №320 от общата схема за поставяне на павилион за офис, в ж.к. „Родина- 1”, ул. „Петрохан”№1, с площ от 50,00 кв.м. и начална месечна наемна цена 169,00 лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.14, ал.2; раздел ІІ, чл.3 и чл.5 от Наредба №2 на ОбС.
ІІ. Упълномощава Кмета на Община – Русе да създаде организация за провеждане на публичен търг с явно наддаване по точка І. след влизане в сила Решението на Общинския съвет да издаде заповеди и сключи договори за наем за срок от пет години с лицата спечелили публичния търг.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)