Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 883 Прието с Протокол № 33/23.01.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА, във връзка с чл. 26, ал. 1 и чл. 28 от Наредба 17 за символиката на Община Русе, Общинският съвет реши:

1. Удостоява със званието “Почетен гражданин на град Русе” инж. Теодорин Кирилов Патриков за неговите изключителни заслуги и особен принос в областта на обществения, стопанския и социалния живот на град Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)