Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 883

Прието с Протокол № 44/20.05.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.1, ал.2, т.6 и чл.6 от ЗПСК, Общинският съвет реши:

1.Допълва годишния план за приватизация на Община Русе през 2010 г., приет с решение № 806 от 18.03.2010г, Приложение № 4, т.2, както следва: общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, които се използват за стопански цели:
– магазин за хранителни стоки /супермаркет/, ж.к. Здравец–изток, ул.”Липник” 70а, АОС № 5555/23.10.2008 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)