Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 884 Прието с Протокол № 32/19.04.2022 г.

На основание чл.21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 12 и чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА и на чл. 197, ал. 3 от ЗПУО, Общински съвет – Русе реши:

            Приема Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие за 2022 г. за изпълнение на Общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците на територията на Община Русе (2020-2022).

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)