Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 885

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 885
Прието с Протокол № 43/24.02.2006 г.
На основание чл.20, във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА, чл.10, ал. 5 от ЗНП и във връзка с чл. 12, ал. 2 от ППЗНП, ОбС –Русе реши:

1. Предлага на Министъра на образованието и науката да преобразува СОУ „Олимпи Панов” – гр. Русе, в ОУ ”Олимпи Панов” – гр. Русе, считано от учебната 2006/2007 година.
2. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл.123 от Кодекса на труда, съответно чл.328 ал.1 т.2 от Кодекса на труда.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/