Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 886 Прието с Протокол № 32/19.04.2022 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, Общинският съвет реши:

  1. Дава съгласие за участие на Община Русе в Сдружение „Национална асоциация на доброволците в Република България“.
  2. Определя за представител на Община Русе в Сдружение „Национална асоциация на доброволците в Република България“ Галин Апостолов – началник отдел „управление при кризи“ при Община Русе.
  3.  Възлага на Кмета на Община Русе в изпълнение на решението да подаде писмена молба за членство до Управителния съвет на Сдружението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)