Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 886

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 886
Прието с Протокол № 43/24.02.2006 г.
На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.12 от Закона за общинските бюджети и чл.6 ал.5 от ПМС № 137/ 04.07.2005 г., общинският съвет реши:

1. Определя диференцирани средни месечни брутни работни заплати на едно лице от персонала, считано от 01.01.2006 г. и 01.07.2006 г. и средствата за работна заплата за 2006 г. в делегираните от държавата дейности и заведения във функции „Здравеопазване” и „ Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, както следва:

ФУНКЦИЯ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”

 

Бюджетна дейност

 

Численост – щ. брой

Ср.бр.РЗ от 01.01.2006 г
лева

Ср.бр.РЗ от 01.07.2006 г
лева

Средства за раб. заплата 2006 г.лева
к1хк2х6+к1хк3х6

а

1

2

3

4

431 Детски ясли и ДМК
( Приложение № 1 )

 

246

 

222,77

 

236,13

 

677 345,00

469 Други дейности по здравеопазване – училищно здравеопазване

 

106

 

225,95

 

239,51

 

296 034,00

 

ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯТА

 

352

 

223,73

 

237,15

 

973 379,00

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/