Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 887 Прието с Протокол № 35/20.02.2014 г.

На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал.1, т. 12 и т.24 от ЗМСМА, и във връзка с чл. 11, ал.1 от Закона за туризма, Общинският съвет реши:

1. Приема Отчета на Програма за развитие на туризма в Община Русе през 2013 г., съгласно Приложение 1.
2. Приема Програма за развитие на туризма в Община Русе през 2014 г., съгласно Приложение 2.
3. Възлага на ОП „Русе Арт” систематизирано и регулярно събиране на статистически данни за посещаемостта на туристически обекти, използваемостта на легловата база в Община Русе, които да се прилагат с анализ към отчета на програмата и да се вземат предвид при представяне на проекта за програма за следващата година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)
 

Приложение 1 към Отчет на Програма за развитие на туризма в Община Русе през  2013 г.
ОТЧЕТ НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА РУСЕ ПРЕЗ 2013 Г.
Мероприятие, задача, дейност и др.
Планиран бюджет, лв.
Изразходвани средства, лв.
Остатък, лв.
Индикатори за оценка
1
2
3
4
5
6
ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР И ОБСЛУЖВАНЕ НА ТУРИСТИТЕ
1
Поддържане на интернет база на ТИЦ
500,00
507,80 лв.
– 7,80
налична база в ТИЦ
2
Представяне на възможностите за туризъм в община Русе пред представители на бизнеса, вкл. хотели, ресторанти, туристически агенции и туроператори.
0,00
0,00
0,00
Отразяване в медиите, брой участници в срещите
3
Разкриване на „Инфотур Пойнт” на подходящо място в града
20 000,00
20 000,00
0,00
поставена информационна система за туристите
4
Поддържане на информационни табла, указателни табели, карти за културно-исторически и  природни дадености на ключови места в общината.
0,00
0,00
0,00
Брой здрави информационни табла
5
Поддръжка и обновяване на съдържание и управление на мрежата от инфо-дисплеи, предоставящи туристическа информация.
12 000,00
11 900,00
100,00
брой работещи инфо-дисплей, брой точки
РЕКЛАМА В СТРАНА И ЧУЖБИНА
 
Издаване на рекламно информационни материали по договор за 2013 г. /общо по точки 1,2,3 и 4/.
36 000,00
28 559,90
7 440,10
 
1
Издаване на туристическо рекламно-информационно издание (гид)
20 000,00
 
 
Издадени четири туристически гида по 4000 бр., общо 16 000 бр.
2
Заснемане на филм за един туристически маршрут и създаване на медиен продук на DVD диск, включващ двуезична цветна брошура с карта.
10 000,00
 
 
1000 бр. DVD и 1000 бр. брошури с карти
3
Преиздаване на двуезични брошури за десет туристически обекта на български/английски език
4 000,00
 
 
10 вида брошури по 3000 бр. от вид, общо 30000 бр.
4
 
Преиздаване на туристическа карта на града на английски език и на български език
2 000,00
 
 
2000 бр. карти на англ.език и 2000 бр. карти на български език
5
Провеждане на девето Туристическо Изложение “Уикенд туризъм” и шести Фестивал на туристическата анимация, 09-11 май 2013 г. (Обща сума по ДОП -34 900, Финансиране от МИЕ 13 700 лв, разход 21 200).
 
25 000,00
 
21 200,00
3 800,00
брой публикации, брой изложители, отзиви от заинтересовани лица
6
Участие в туристически изложения и борси за представяне възможностите за туризъм в община Русе и региона /общо по точки 6.1, 6.2, 6.3 и 6.4/
20 000,00
12 608,60
7 391,40
брой раздадени рекламни материали, брой контакти, брой запитвания
6.1
Международна туристическа борса “Ваканция и СПА ЕКСПО”, София – 14-16.02.2013 г.
 
250,80
 
брой раздадени рекламни материали, брой контакти, брой запитвания
6.2
Фестивал на устойчивия туризъм и здравословното хранене „Зелени дни”, 25-28.04.2013 г., София.
 
3 877,77
 
 
брой раздадени рекламни материали, брой контакти, брой запитвания
6.3
Международно туристическо изложение „World travel market”, 4-7.11.2013 г., Лондон, Представителен национален щанд на България, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.
 
6 678,40
 
 
брой раздадени рекламни материали, брой контакти, брой запитвания
6.4
Участие в Международно туристическо изложение „Културен туризъм”, гр. В.Търново.
 
1 801,63
 
 
брой раздадени рекламни материали, брой контакти, брой запитвания
7
Организация и провеждане на Русенски карнавал, 22-23 юни 2013 г. 
20 000,00
19 837,00
163,00
брой участници, брой публикации в медиите, брой чуждестранни участници, удовлетвореност на граждани и туристи
8
Участие в печатно издание „Българските символи”.
1 500,00
500,00
1 000,00
Публикуване на рекламен раздел
9
Създаване на местен целогодишен конкурс „Дунавски Лимес“ на територията на община  Русе и Русенска област.
2 500,00
1 610,46
889,54
утвърдени правила и инструкции, брой проведени анкети,  брой раздадени награди
10
Създаване на маркетингова стратегия за разпространяване на информация за туристическия продукт като част от една цялостна стратегия за популяризиране на района.
0,00.
0,00
0,00
разработена маркетингова стратегия
11
Създаване на фотобанка с авторски снимки, което да позволи гъвкаво издаване на рекламни материали и поддържане на сайта
 
0,00.
0,00
0,00
брой снимки
12
Обединяване на съществуващите атракции и продукти в един цялостен, комплексен туристически продукт
0,00.
0,00
0,00
изготвена презентация
13
Публично представяне на проекти и програми, свързани с развитието на туризма в общината
0,00.
0,00
0,00
брой публикации
14
Проучване възможности за участие и разработване на проекти на ЕС с туристическа насоченост в тясна координация с дирекция „Европейско развитие” и други структури имащи отношение към туризма
0,00.
0,00
0,00
брой доклади и предложения
15
Закупуване на експозиционно оборудване за участие в туристически борси и изложения, както следва:
Рекламна стена с магнити ленти модел 3х3м, с куфар тип „Катедра” – 1 /едни/ бр.; Банер стойка, едностранна, 3х2м с калъф – 2 /два/ бр.; Ромбоидна стойка за брошури, двустранна; Маса, фибростъкло; Стол с хром база и акрилна седалка2 бр. и телевизор
6 000,00
 
2 065,79
 
3 934,21
 
Брой участия в борси и изложения
16
Участие на Община Русе в рекламни каталози, пътеводители, списания и брошури, чрез рекламни статии, рекламни карета и друг вид ПР материали/общо по точки 16.1,16.2 и 16.3/
8 000,00
4352,24
3 647,76
Брой участия в каталози, брошури, пътеводители и други
16.1
Участие в „Пътеводител за гостоприемство и приключения” – БААТ
 
350,00
 
участие
16.2
Участие в Пътен атлас – „България лукс”с Рекламен гръб
 
840,00
 
участие
16.3
Участие в национална кампания „Опознай Родния край” – отпечатване на брошура с туристически обекти
 
3 162,24
 
участие
 
ОБЩО ПО ПРОГРАМА 2013 г.
151 500,00
123 141,79
28 358,21
 
 
Издаване на рекламно информационни материали по договор за 2012 г., отпечатани през 2013 г.
 
23 826,00
 
 
 
Всичко за 2013 Г.
151 500,00
146 967,79
4 532,21
 
 
Некласифицирани разходи по план 2013г.
  39 913,00
        х
       х
 
 
Общ план за 2013г. 100000лв. туристически данък и прех. остатък от 2012г. 91413лв.
191 413лв.
 
 
 
Изпълнение на туристически данък 2013г.: 94 340лв. и преходен остатък от 2012г.: 91413лв.
Сума за разходване през 2013 г 185 753лв.
ОСТАТЪК от 2013г. – 38 785лв.
Приложение 2 към Програма за развитие на туризма в Община Русе през  2014 г.
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА РУСЕ ПРЕЗ 2014 Г.
 
Мероприятие, задача, дейност и др.
Отговорно лице или структура
Краен срок
за изпълнение
Необходим бюджет, лв.
Индикатори за оценка
1
2
3
4
5
6
I. ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР,ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ТУРИСТИТЕ И РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ
1.
Създаване и поддържане на видеобаза данни – изработка на рекламен филм с максимална продължителност до 15 минути, който да се излъчва по ТВИС /туристическа видео-информационна система/
 
ОП „Русе арт“
юли
2014 г.
 
3 500
Рекламен филм, презентиращ туристическите обекти в община Русе и региона, специфичен формат – тип афиш,
брой работещи инфо-дисплей,
брой точки,
флаш памет за 10 точки на излъчване
2.
Oтпечатване на рекламни материали:
 
 
22 200
 
2.1
Отпечатване на гид и брошура „Реки на времето” –
Брошура :
500 бр. на английски ез. и 500 бр. на български. ез.
Гид:
500 бр. на английски ез. и500 бр. на български ез.
ОП „Русе арт“
април
2014 г.
2 000
Два вида :
Брошура :
500 бр. на англ. ез. и 500 бр. на бълг. ез.
Гид:
500 бр. на англ. ез. и 500 бр. на бълг. ез.
2.2
Отпечатване на туристическо рекламно-информационно издание (гид). Видове гид:
1. Архитектура и храмове;
2. Зелено – Еко и селски туризъм, парковете на Русе и региона.
3. Бизнес и уикенд туризъм
4. Култура фестивали и музеи
ОП „Русе арт“
ноември
2014 г.
12 000
Издаване на четири туристически гида по 4 000 бр., общо 16 000 бр.
 
2.3
Отпечатване на двуезични брошури за десет туристически обекта на български/английски език
ОП „Русе арт“
 
април
2014 г.
5 500
 
10 вида брошури по 5000 бр. от вид, общо 50 000 бр.
2.4
Отпечатване на туристическа карта на града на английски и български език II вид –тип (планшети)
ОП „Русе арт“
април
2014 г.
700
10 000бр. карти на тесте -тип планшет /подлепени, 80 гр. стек А3/
2.5
Отпечатване на туристическа карта на града – I вид на английски език и на български език
ОП „Русе арт“
април 2014 г.
2 000
10 000 бр. карти на български език
10 000 бр. карти на английски език
3.
Създаване на нови издания:
 
 
16 500
 
3.1
Издаване на двуезични брошури за десет туристически обекта на румънски/немски език
ОП „Русе ар
май
2014 г.
2 000
10 вида брошури по 2000 бр. от вид, общо 20 000 бр.
3.2
Издаване на Пътеводител по туристически маршрути Русе на ИК „Парнас”
ОП „Русе ар
май
2014 г.
10 000
3000 бр. пътеводители
3.3
Издаване на медиен продукт – DVD диск, включващ двуезична цветна брошура с карта и  филмът „Русе – европейските премиери на България” на немски език – 1000 бр.
ОП „Русе ар
септември
2014 г.
4 500
 
 
Обща сума по раздел I
 
 
42 200
 
II. РЕКЛАМА НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ И УЧАСТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ БОРСИ И ИЗЛОЖЕНИЯ
1.
Международна туристическа борса „Ваканция и СПА ЕКСПО”, София – 13-15.02.2014 г.
ОП „Русе арт“
февруари
2014 г.
500
 
брой раздадени рекламни материали, брой контакти, брой запитвания
2.
Международно туристическо изложение „Културен туризъм”, гр. В.Търново, 18-20април 2014 г.
– туристическо изложение
– филмов фестивал
– чети и пътувай
ОП „Русе арт“
април
2014 г.
2 500
 
 
 
 
брой раздадени рекламни материали, брой контакти, брой запитвания
3.
Туристическа борса „Планините на България-гостоприемство четири сезона”, Пампорово, 9-12 октомври 2014 г.
ОП „Русе арт“
октомври 2014 г.
1 000
 
брой раздадени рекламни материали, брой контакти, брой запитвания
4.
Черноморски туристически форум, Варна, септември 2014 г.
ОП „Русе арт“
септември 2014 г.
1 500
брой раздадени рекламни материали, брой контакти, брой запитвания
5.
Международна туристическа борса – ТТР „Букурещ” 14-17 ноември 2014 г.
ОП „Русе арт“
ноември 2014 г.
3 500
брой раздадени рекламни материали, брой контакти, брой запитвания
6.
Туристическо изложение в гр.Пестум, Италия,
ноември 2014 г.
ОП „Русе арт“
ноември 2014 г.
9 000
брой раздадени рекламни материали, брой контакти, брой запитвания
 
7.
Международна туристическа борса – ITB Берлин, Германия, март 2015 г.
ОП „Русе арт“
март
2015 г.
3 000
Авансово плащане към МИЕ за участие на българския щанд и Резервация на
самолетни билети и нощувки хотел
8.
Международна туристическа борса „Ваканция и СПА ЕКСПО”, София –февруари 2015 г.
ОП „Русе арт“
февруари 2015 г
500
 
брой раздадени рекламни материали, брой контакти, брой запитвания
9.
Участие на Община Русе в рекламни каталози, пътеводители, списания и брошури, чрез рекламни статии, рекламни карета и друг вид ПР материали
ОП „Русе арт“
текущ
8 000
Публикации в:
бордово списание на Bulgaria air
реклама в други туристически издания
10.
Създаване на потребителски профил Туристически информационен център в социална мрежа
ОП „Русе арт“
текущ
0
Създаване и разработване на профил
11.
Систематизиране, въвеждане и поддържане на информацията в туристически сайт и терминал „Инфотур”
ОП „Русе арт“
текущ
0
Въвеждане и поддържане на база данни
 
Обща сума по раздел II
 
 
29 500
 
III. ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБИТИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ С МЕСТНО И НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ
1.
Провеждане на десето Туристическо Изложение “Уикенд туризъм” 15,16 и 17 май 2014 г.
и шести Фестивал на туристическата анимация”,
– туристическо изложение
– фестивална програма – анимации на открито
– дискусионна програма
– специализиран тур за туроператори и журналисти от специализирани туристически издания
ОП „Русе арт“
май
2014 г.
25 000
брой публикации, брой изложители, отзиви от заинтересовани лица
2.
Организация и провеждане на Русенски карнавал,
01 юни 2014 г.
ОП „Русе арт“
1 юни
2014 г.
20 000
брой публикации, брой изложители, отзиви от заинтересовани лица
3.
Конкурс „Дунавски Лимес“ – Годишни награди на Община Русе в сферата на туризма 2014 г.
ОП „Русе арт“
декември 2014 г.
2 500
 
утвърдени правила , брой раздадени награди
4.
Фотоконкурс („Обичам Русе”) за набиране на снимков материал /с придобиване на авторски права на Община Русе/ за развиване на интернет портал www.ruseinfo.org  ( www.rousseinfo.org ) и др. инициативи.
ОП „Русе арт“
август
2014 г.
 
2 000
 
 
Награден фонд, организация по популяризиране и награждаване
 
Обща сума по раздел III
 
 
49 500
 
IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ТУРИСТИЧЕСКИ СДРУЖЕНИЯ И ДРУГИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ БРАНШ
1.
Участие на Община Русе в годишна работна среща на Асоциацията на Българските туроператорите и турагенти с представителите на местната власт ноември 2014 Казанлък/Хасково
ОП „Русе арт“
ноември
2014
1500
Участие в работна среща
2.
Участие на Община Русе в работни срещи с представители на администрацията, бизнеса и туристическия бранш за представяне на възможностите за туризъм в община Русе.
ОП „Русе арт“
текущ
0
Отразяване в медиите, брой участници в срещите
 
Обща сума по раздел IV
 
 
1 500
 
 
Плащане по Договор за изпълнение на Програма 2012 г съгласно РЕШЕНИЕ № 67 Прието с Протокол № 6/16.02.2012 г.
 
 
2 200
 
 
Сума за дейности по Прогама 2014 г.:
 
 
122 700
 
 
Некласифицирани разходи по план 2014 г.
 
 
13 885 
 
 
Обща сума за Програма туризъм 2014 г.
 
 
138 785
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                                                                                     (засл. проф. В. Пенчев)