Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 889

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 889
Прието с Протокол № 43/24.02.2006 г.
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.86 и 63, ал.3 ал.4 от Закона за лечебните заведения, чл.1 и чл.24 от Наредба №18 на Министерството на здравеопазването за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения, Общинският съвет реши:
 1. Дава съгласие за откриване на акредитационна процедура на “Диагностично-консултативен център – 1 – Русе” ЕООД.
 2. Утвърждава комисията по самооценка в състав:
  Председател: д-р Н.Ненов – ортопед;
  Зам.-председател: д-р Е.Бочковар – кл.лаборатория
  Членове:
  1. д-р Т. Оджаков – рентгенолог;
  2. д-р Ст. Ламбев – УНГ;
  3. К. Драганова – гл.счетоводител;
  4. Ю. Георгиева – гл.мед.сестра;
  5. А. Димитрова – личен състав;
  6. М. Йорданова – статистик;
  7. В. Крачунова – охрана на труда;
  8. Б. Стойчева – инф.осигуряване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/