Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 89

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 89
Прието с Протокол № 8/13.03.2008 г.

                На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.2, ал.2 от Наредба № 1 на ОбС-Русе, общинският съвет реши:

                І. Обявява имот в гр. Русе, както следва:
УПИ VІІ-227 с площ 1 661 кв.м., с открит плувен басейн от 312 кв.м. и битова сграда със застроена площ 118 кв.м., състояща се от: каса, склад, съблекални, тоалетни и лекарски кабинети;
УПИ V-5252 – за басейн с площ 2 039 кв.м., с отрит плувен басейн от 312 кв.м.
    за частна общинска собственост. За същите следва да се съставят     актове за частна общинска собственост.