Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 890

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 890
Прието с Протокол № 43/24.02.2006 г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.15 от Наредба №9, Общинският съвет реши:
  1. Дава съгласие общинско търговско дружество “Обреден дом” ЕООД да закупи със собствени средства специализиран автомобил за обслужване на тъжните ритуали на стойност до 20 000 лв. без ДДС.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/