Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 891

Община Русе


РЕШЕНИЕ № 891
Прието с Протокол № 43/24.02.2006 г.
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 от Указ 2773 на ДС от 23.12.1980 г., общинският съвет реши:
  1. Предлага на Президента на Република България да откаже опрощаване на публични вземания на Георги Стоянов Съботинов, ЕГН 7209125328.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/