Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 892 Прието с Протокол № 35/20.02.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2 ЗМСМА, във връзка с чл.21 ал.1 т.23 ЗМСМА и чл. 10, ал.1, т. 9 от Наредба №9 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие общинско търговско дружество „Общински пазари” ЕООД със собствени средства в размер на 185 000 лв. да извърши реконструкция на пазар „Чародейка”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)