Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 892

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 892
Прието с Протокол № 43/24.02.2006 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон и чл.22, ал.1 от Наредба № 9 на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:
  1. Продължава срока на договор на Румяна Гашева като управител на “Инвеститорски контрол” ЕООД до провеждане на конкурс.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/