Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 892

Прието с Протокол № 44/20.05.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.18 от Закона за общинските бюджети, Общинският съвет реши:

1.Да се извърши корекция в извънбюджетната сметка на община Русе – Общински инвестиционен фонд, както следва:
Да отпадне от плана за капиталовите разходи с източник Общински инвестиционен фонд закупуването на 1 брой трактор на стойност 45000 лв. по § 5204 и на негово място се включи – специализиран автомобил за репатриране на автомобили на стойност 45000 лв.
2.Решението за корекция на извънбюджетната сметка да се отрази в бюджета за капиталови разходи на община Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)