Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 893

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 893
Прието с Протокол № 43/24.02.2006 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14, ал.6 от ЗОС, чл.15, ал.3 и чл.16, ал.6 на Наредба № 1 на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:
1. Отменя решение № 844 от 26.01.2006 г. в частта “за срок от четири години” и вместо него поставя “за срок от десет години, ако бъдат осигурени инвестиции за основен ремонт на сградата или за срок от четири години при неосигуряване на такива”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/