Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 893

Прието с Протокол № 44/20.05.2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл.18 от Закона за общинските бюджети, Общинският съвет реши:

1. Допълва списъка на длъжностите и лицата имащи право на транспортни разходи съгласно чл.30 от ПМС 324/30.12.2009 г., утвърден с Решение на Общински съвет № 802 от 18.02.2010 г., както следва:
Функция „Образование”
СОУ „Йордан Йовков”
Невянка Стоянова Димова – прислужник-чистач с допълнително възложени куриерски задължения – билети, считано от 01.04.2010 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)