Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 894

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 894
Прието с Протокол № 44/31.03.2006г.
На основание чл. 22, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 42 от ПОДОС, общинският съвет реши:

1. Избира Екатерина Василева Заякова за член на постоянната комисия по законност, обществен ред и сигурност и постоянната комисия по култура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/