Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 895

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 895
Прието с Протокол № 44/31.03.2006г.
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за участие на Община Русе в проект “Красива България” за ремонтни работи по ул. Александровска и площадното пространство пред “Театралния комплекс” и хотел “Дунав”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/