Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 895

Прието с Протокол № 44/20.05.2010 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.36, ал. 2 и 3 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл. 41, ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Русе реши:

1. Определя оценките на общински земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актове посочени в § 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ, съгласно “Наредба за реда за определяне на цени на земеделските земи” както следва:

№ на ПИ местност ползвател Стойност в лв.  БС
1 76 Мерата Кънчо Данев Мутафов 108,00 55
2 278 Мерата Анета Стоянова Стоянова 117,00 87
3 145 Налчеджи бюлюк Дука Борисова Ванева 261,00 29
4 437 Малък саджак Димитър Янколов Димитров 270,00 663
5 438 Малък саджак Здравко Пейков Янков 212,00 663
6 439 Малък саджак Тотю Иванов Цонев 240,00 663
7 81 Кантона Георги Илков Станев 306,00 Община
8 6 ДЗС-Птичарника Иванка Стойчева Стоянова 282,00 241
9 9 ДЗС-Птичарника Стефка Трифонова Димитрова 284,00 241
10 15 ДЗС-Птичарника Марияна Христова Георгиева 289,00 241
11 22 ДЗС-Птичарника Исмаил Еминов Алиев 315,00 243
12 23 ДЗС-Птичарника Николай Неделчев Колев 346,00 243
13 24 ДЗС-Птичарника Симеон Василев Симеонов 338,00 243
14 25 ДЗС-Птичарника Спас Белев Спасов 327,00 243
15 26 ДЗС-Птичарника Симеон Ламбев Симеонов 270,00 243
16 28 ДЗС-Птичарника Боян Спасов Белев 284,00 243
17 29 ДЗС-Птичарника Георги Василев Веселинов 262,00 243
18 20 ДЗС-Птичарника Милчо Ангелов Ангелов 266,00 244
19 32 ДЗС-Птичарника Стилиян Христов Стоянов и Иван Пенчев Петков 270,00 244
20 33 ДЗС-Птичарника Силян Карамфилов Алдомиров 265,00 244
21 38 ДЗС-Птичарника Драгомир Стоянов Драганов 329,00 245
22 39 ДЗС-Птичарника Ганчо Петков Ганчев 240,00 245
23 51 ДЗС-Птичарника Георги Иванов Георгиев 225,00 246
24 53 ДЗС-Птичарника Ангел Иванов  Ангелов 230,00 246
25 43 ДЗС-Птичарника Станчо Георгиев Цанев и Тодорка Георгиева Петкова 437,00 247
26 44 ДЗС-Птичарника Димитър Франц Стефанов 241,00 247
27 55 ДЗС-Птичарника Вангел Христов Кръстев 263,00 247
28 65 ДЗС-Птичарника Маргарита Стоилова Павлова 384,00 248
29 66 ДЗС-Птичарника Илия Керчев Тодоров 365,00 248
30 67 ДЗС-Птичарника Александър Любенов Александров 352,00 248
31 68 ДЗС-Птичарника Стоян Недялков Стоянов 349,00 248
32 81 ДЗС-Птичарника Николай Дачев Шарков 382,00 249
33 83 ДЗС-Птичарника Радослав Пейчев Петков 398,00 249
34 95 ДЗС-Птичарника Димитър Петров Петров 238,00 251
35 96 ДЗС-Птичарника Петър Ангелов Недев 259,00 251
36 97 ДЗС-Птичарника Цветан Радоев Караиванов 213,00 251
37 98 ДЗС-Птичарника Благомир Петков Дончев 270,00 251
38 102 ДЗС-Птичарника Бисер Сидеров Исаев и Иван Сидеров Исаев 446,00 251
39 94 ДЗС-Птичарника Тодорка Колева Георгиева 209,00 252
40 138 ДЗС-Птичарника Илия Асенов Йорданов 335,00 254
41 139 ДЗС-Птичарника Драгомир Хинков Хинков 355,00 254
42 144 ДЗС-Птичарника Сийка Крумова Бибанова и Йордан Илиев Памуков 485,00 257
43 145 ДЗС-Птичарника Александър Кънчев Александров 347,00 257
44 147 ДЗС-Птичарника Иван Андреев Стамболов 308,00 257
45 148 ДЗС-Птичарника Стойчо Тодоров Недев 366,00 257
46 230 ДЗС-Птичарника Цанко Цанев Минчев 361,00 258
47 231 ДЗС-Птичарника Христо Йорданов Христов 269,00 258
48 232 ДЗС-Птичарника Йордан Илиев Георгиев 226,00 258
49 234 ДЗС-Птичарника Иван Иванов Узунов 240,00 258
50 238 ДЗС-Птичарника Неделчо Илиев Жеков 234,00 258
51 239 ДЗС-Птичарника Илия Христов Рачев 236,00 258
52 240 ДЗС-Птичарника Елена Николова Билева 263,00 258
53 210 ДЗС-Птичарника Кънчо Лалев Кънчев 271,00 259
54 211 ДЗС-Птичарника Николина Иванова Червенкова 268,00 259
55 212 ДЗС-Птичарника Андрей Тодоров Йорданов 268,00 259
56 214 ДЗС-Птичарника Неделчо Жеков Стоев 285,00 259
57 215 ДЗС-Птичарника Иван Петков Данев 283,00 259
58 216 ДЗС-Птичарника Стоян Генов Генов 301,00 259
59 218 ДЗС-Птичарника Георги Христов Тороманов 338,00 260
60 219 ДЗС-Птичарника Коста Георгиев Михайлов 335,00 260
61 175 ДЗС-Птичарника Красимир Ангелов Ангелов 242,00 261
62 176 ДЗС-Птичарника Димитра Петкова Груева 253,00 261
63 177 ДЗС-Птичарника Костадин Петров Георгиев 236,00 261
64 178 ДЗС-Птичарника Петър Иванов Минев 254,00 261
65 179 ДЗС-Птичарника Неделчо Колев Неделчев 224,00 261
66 180 ДЗС-Птичарника Никола Русев Станев 270,00 261
67 183 ДЗС-Птичарника Тодор Тодоров Енчев 266,00 261
68 184 ДЗС-Птичарника Димитър Ников Николаев 247,00 261
69 185 ДЗС-Птичарника Ангел Димитров Ненков 225,00 261
70 187 ДЗС-Птичарника Никола Йеремиев Петров 237,00 261
71 1 ДЗС-Птичарника Петър Василев Петров и Михаил Стефанов Михайлов 554,00 Община
72 73 ДЗС-Птичарника Генко Владимиров Дрянков 320,00 Община
73 56 ДЗС-Птичарника Кънчо Георгиев Маринов 278,00 Община
74 57 ДЗС-Птичарника Марин Иванов Станчев 222,00 Община
75 58 ДЗС-Птичарника Павел Михайлов Бъчваров 440,00 Община
76 59 ДЗС-Птичарника Владимир Генов Лещарски 374,00 Община
77 89 ДЗС-Птичарника Йордан Георгиев Янков 347,00 Община
78 91 ДЗС-Птичарника Ирина Виталиевна  Илиева 365,00 Община
79 75 ДЗС-Птичарника Георги Георгиев Георгиев 350,00 Община
80 76 ДЗС-Птичарника Йордан Димитров Димитров 343,00 Община
81 78 ДЗС-Птичарника Гергина Христова Илиева 355,00 Община
82 190 ДЗС-Птичарника Марин Маринов Недев 234,00 Община
83 192 ДЗС-Птичарника Ангел Кирилов Ангелов 231,00 Община
84 207 ДЗС-Птичарника Ганка Георгиева Цанева 287,00 Община
85 208 ДЗС-Птичарника Иван Колев Колев 213,00 Община
86 209 ДЗС-Птичарника
  • Мирчо Василев Николов
278,00 Община
87 222 ДЗС-Птичарника Йордан Георгиев Атанасов 294,00 Община
88 223 ДЗС-Птичарника Симеонка Тодорова Енчева 266,00 Община
89 225 ДЗС-Птичарника Петко Пейчев Колев 262,00 Община
90 228 ДЗС-Птичарника Георги Петров Стефанов 235,00 Община
91 193 ДЗС-Птичарника Милка Николова Лазарова 246,00 Община
92 194 ДЗС-Птичарника Велика Тонева Атанасова 239,00 Община
93 197 ДЗС-Птичарника Стоян Михайлов Първанов 227,00 Община
94 198 ДЗС-Птичарника Мария Генова Маринчева 267,00 Община
95 199 ДЗС-Птичарника Петър Неделчев Христов 253,00 Община
96 200 ДЗС-Птичарника Ангел Борисов Монев 254,00 Община
97 201 ДЗС-Птичарника Никола Кръстев Колев 218,00 Община
98 202 ДЗС-Птичарника Иван Петров Тодоров 218,00 Община
99 203 ДЗС-Птичарника Мома Минчева Станева 225,00 Община
100 204 ДЗС-Птичарника Ангел Йорданов Ангелов 226,00 Община
101 205 ДЗС-Птичарника Русан Цонев Русев 218,00 Община
102 159 ДЗС-Птичарника Никола Димитров Стоянов 250,00 Община
103 160 ДЗС-Птичарника Камелия Георгиева Маринова 228,00 Община
104 162 ДЗС-Птичарника Венера Спиридонова Ванкова 234,00 Община
105 163 ДЗС-Птичарника Енчо Гецов Енчев 227,00 Община
106 164 ДЗС-Птичарника Ангел Пенчев Караколев 222,00 Община
107 165 ДЗС-Птичарника Иван Маринов Кирилов 224,00 Община
108 166 ДЗС-Птичарника Марин Кирилов Атанасов 228,00 Община
109 170 ДЗС-Птичарника Христо Николов Кочев 235,00 Община
110 171 ДЗС-Птичарника Никола Тодоров Николов 228,00 Община
111 172 ДЗС-Птичарника Георги Димитров Георгиев 232,00 Община
112 173 ДЗС-Птичарника Стойчо Симеонов Стойчев 239,00 Община
113 174 ДЗС-Птичарника Витан Димитров Роглинов 244,00 Община
114 157 ДЗС-Птичарника Атанас Георгиев Атанасов 405,00 Община
115 116 ДЗС-Птичарника Светлин Андреев Петров 256,00 Община
116 118 ДЗС-Птичарника Лефтер Георгиев Лисицов и Росица Лефтерова Георгиева 507,00 Община
117 121 ДЗС-Птичарника Юлка Викторова Петрова 396,00 Община
118 123 ДЗС-Птичарника Красимир Белчев Шолев и Неделчо Цанев Петров 255,00 Община
119 124 ДЗС-Птичарника Маркрит Вартес Ангелова 172,00 Община
120 125 ДЗС-Птичарника Христо Иванов Христов и Димитър Георгиев Балканджиев 357,00 Община
121 128 ДЗС-Птичарника Керчо Добрев Керчев 444,00 Община
122 129 ДЗС-Птичарника Иван Йорданов Лефтеров 363,00 Община
123 130 ДЗС-Птичарника Ангел Борисов Костов 354,00 Община
124 163 Малък саджак Евлоги Игнатов Велев 240,00 637
125 309 Малък саджак Виктор Христов Данов 501,00 649
126 67 Кантона Евангелия Александрова Неделчева 242,00 727
127 294 Божанова ливада Неделчо Василев Сокеров 205,00 4
128 321 Божанова ливада Виолета Енева Атанасова 292,00 32
129 220 ДЗС- птичарника Йордан Иванов Тодоров 335,00 260
130 9 Малък саджак Иван Колев Иванов   620
131 549 Буйна Яна Петър Маринов Сурдов и Володя Петров Сурдов 152,00 Община
132 548 Буйна Яна Илия Димитров Василев 104,00 Община
133 466 Буйна Яна Анна Христова Атанасова 104,00 25
134 467 Буйна Яна Христо Атанасов Христов 104,00 25
135 444 Мерата Жулиета Михайлова .Шандорова 108,00 1
136 1042 Люляците Бисерка Цанева и Йонета Петрова 104,00 Община
137 1044 Люляците Йордан Василев Йорданов 157,00 Община