Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 896

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 896
Прието с Протокол № 44/31.03.2006г.
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с изискванията за кандидатстване за финансиране по Програма ФАР, Общинския съвет реши:

Дава съгласие Община Русе да кандидатства за финансиране по проект за рехабилитация и възстановяване на щетите от наводненията BG2005/017-684.01, финансиран от Програма ФАР – Икономическо и социално приобщаване за обект “Мост на р. Русенски лом, кв. Средна кула, гр. Русе”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/