Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 897

Прието с Протокол № 44/20.05.2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 19, ал.2 от Закона за социалното подпомагане, чл.36б ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Общинският съвет реши:

1. Приема общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2010 – 2015 г.)
2. Приема план за действие за 2010 г. към общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2010 – 2015 г.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)