Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 898

Прието с Протокол № 44/20.05.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Русе реши:

1. Одобрява проект за ПУП – Изменение на план за улична регулация на ул. „Придунавски булевард” от ОТ 199 при ул. „Мостова” до ОТ 209 при ул. „Независимост”.
Решението подлежи на обжалване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от публикуването му в Държавен вестник.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)