Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 899

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 899
Прието с Протокол № 44/31.03.2006г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.9 от ЗМСМА и чл.72 от Търговския закон, Общинският съвет реши:

1. Приема направената оценка от назначените от РОС вещи лица на апортната вноска на Община Русе в “Истър–инженеринг” ООД, възлизаща на 1 002 000 лева и дава съгласие тази оценка да е размера на дела на Общината в капитала на “Истър–инженеринг” ООД, представляваща 50 на сто от капитала на “Истър-инженеринг” ООД.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/