Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 899

Прието с Протокол № 44/20.05.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Русе реши:

1. Одобрява проект за ПУП – Изменение на план за улична регулация на ул. „Майор Узунов” от ОТ 203 при ул. „Придунавски булевард” до ОТ 243 при ул. „Съединение”.
Решението подлежи на обжалване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от публикуването му в Държавен вестник.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)