Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 9

РЕШЕНИЕ № 9
Прието с Протокол № 3/27.12.2007 г.

    На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

Избира за председатели на Постоянните комисии, както следва:
ИКОНОМИЧЕСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА – Венцислав Калчев;
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ – Виктор Епщайн;
КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ – Мирослав Славчев;
ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО – Мария Костадинова;
ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА – Васил Пенчев;
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА – Теодор Оджаков;
ЗЕМЕДЕЛИЕ И ЕКОЛОГИЯ – Евгени Велковски;
МЛАДЕЖТА И СПОРТА – Евгени Игнатов;
ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ – Десислава Атанасова.
Отлага избирането на зам.-председатели на Постоянните комисии и на председател на Постоянната комисия по култура и религиозни въпроси за следващото заседание.