Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 901

Прието с Протокол № 44/20.05.2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с решение № 731, прието с протокол № 35/10.12.2009 г. на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

1.Избира членове на Обществен съвет по икономика, инвестиции и интегрирано градско развитие, както следва:
– общински съветници – 2 члена:
1. Веско Маринов;
2. Цвети Русинов;
– представители на общинска администрация – 2 члена:
1. Александър Неделчев;
2. Антоанета Банчева;
– браншови организации – 4 члена:
1.Браншови съюз на производителите от леката промишленост-гр.Русе – представител Магдалена Стоянова – председател на УС на БСПЛП – Русе;
2. Български съюз на товарните превозвачи – Русе – представител Валентин Бянов – председател на УС на БСТП – Русе;
3. Български лекарски съюз – Русе – представител д-р Виделина Даскалова – председател;
4. Съюз на архитектите в България – член на управителния съвет – арх. Венцислав Илиев.
– камари – 3 члена:
1.РТИК- представител Милен Добрев – изпълнителен директор на РТИК;
2. Камара на строителите в България – областно представителство Русе – представител Георги Стоев – председател на Областно представителство на КСБ – Русе;
3. Камара на архитектите в България – председател на Регионалната колегия и член на централното ръководство – арх. Ралица Панайотова.
– бизнес – 3 члена:
1. „ТМ инженери” АД – Николай Барбуков;
2. „Ирис” АД – Богомил Димитров;
3. „Мегахим” АД– Пламен Великов.
– ВУЗ – 1 член:
1.Русенски университет – доц. Георги Вълчев.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)