Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 903 Прието с Протокол № 34/19.05.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба №9 на Общински съвет – Русе,Общинският съветреши:

  1. Дава  принципно съгласие „Комплексен онкологичен център – Русе“ да възложи проектиране и изграждане на нов болничен корпус към КОЦ-Русе ЕООД в УПИ IV-5105, кв. 919, гр. Русе, съгласно регулационния план на гр. Русе.
  2. Дава съгласие управителят на лечебното заведение да кандидатства за финансиране чрез безвъзмездни грантове по Оперативни програми, кредитни средства от „Регионален фонд за градско развитие“ АД и банки за реализиране на строителството по т.1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)