Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 903

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 903
Прието с Протокол № 44/31.03.2006г.
На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 54 ал. 1 и 2 от ЗОС, общинският съвет реши:

1. Утвърждава 2 щатни бройки „Работник по поддръжка” към щатното разписание на СЗ”Общински спортни имоти” в рамките на гласувания бюджет за 2006 г.
2. Задължава управителя да назначи работници със съответната квалификация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/