Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 904 Прието с Протокол № 34/19.05.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, §5, ал. 2 от ПЗР на Закона за концесиите, във връзка с чл. 131, ал. 1, чл. 146, ал. 2, чл. 147 и чл. 148 от ЗК, чл. 21, ал. 2 и чл. 26, ал. 5 от Договор от 23.04.2012 г. за предоставяне на концесия за поставяне и експлоатация на спирки от линиите на градския транспорт за обществен превоз на пътници на територията на град Русе, разположени в Зона 2, Общинският съвет реши:

  1. Отлага за следващо заседание приемане на решение относно предложението за прекратяване на Договор за предоставяне на концесия за поставяне и експлоатация на спирки от линиите на градския транспорт за обществен превоз на пътници на територията на град Русе – разположени в Зона 2.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)