Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 904

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 904
Прието с Протокол № 44/31.03.2006г.
На основание чл. 21, ал. 1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.10, ал.1 от ЗТ и чл.7/1/ ОТ Правилника за работа на Консултативния съвет по въпросите на туризма при общината, Общинският съвет реши:

1. Приема отчета за изпълнение на Програмата за развитие на туризма на територията на Община Русе за 2005 г.
2. Приема Програма за развитие на туризма на територията на Община Русе за 2006 г., която остава отворена за включване на допълнителни дейности и мероприятия по предложението на Съюза за хотелиерите и ресторантьорите.
3. Задължава кмета на общината със заповед да извърши корекция на бюджета във функция VІІІ, дейност “Други дейности по икономиката”, съобразена с приетата Програма за развитие на туризма за 2006 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/