Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 907

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 907
Прието с Протокол № 44/31.03.2006г.
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.7, ал.2, т.1, чл.7, ал.1, т.2, чл.7, ал.3 от Наредба № 7 на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

1. Одобрява подробна схема на преместваемите обекти по чл.56 от ЗУТ за част от зона “В” (ул.Александровска от централен площад до бул.Цар Освободител) заедно със специфичните правила към обяснителната записка на проекта за схемата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/