Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 908

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 908
Прието с Протокол № 44/31.03.2006г.
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.6, ал.1, във връзка с чл.3, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за изработване на ПУП за УПИ ХХ-5095 (Спортна зала) с варианти за преструктуриране на УПИ ХІХ-5094 (Колодрум) като възложената разработка се приеме за предварителен проект. След неговото приемане от общинския съвет да се възложи окончателния проект, съобразно взетото решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/