Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 908

Прието с Протокол № 45/17.06.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 56, ал.1 от ЗУТ, чл.14., ал.7 от ЗОС; чл.11, ал.ал.1 и 2, чл. 16 от Наредба №1 на Общинския съвет за общинската собственост; раздел І, чл.2, ал.1, т.1, т.4, т.12, ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба № 2 на ОбС, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени ПОС, за поставяне на:
1. Точка №25 от общата схема за поставяне на павилион за фризьорски салон в ж.к.”Дружба-3”, ул.“Даме Груев”, западно от бл.6, с площ от 18,50 кв.м. и начална месечна наемна цена 62,00 лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1, ал.2; раздел ІІ, чл.3 и чл.5 от Наредба №2 на ОбС.
2. Точка № 32 от общата схема за поставяне на павилион за търговска дейност в ж.к.”Дружба-3”, ул.“Даме Груев”, западно от бл.6, с площ от 12,00 кв.м. и начална месечна наемна цена 94,00 лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1, ал.2; раздел ІІ, чл.3 и чл.5 от Наредба №2 на ОбС.
3. Точка №83 от общата схема за поставяне на павилион за магазин в ж.к.”Здравец-изток”, пред бл.“Чавдар войвода”, с площ от 6,50 кв.м. и начална месечна наемна цена 79,00 лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1, ал.2; раздел ІІ, чл.3 и чл.5 от Наредба №2 на ОбС.
4. Точка №387 от общата схема за поставяне на павилион за продажба на вестници и списания в ж.к.”Родина”, ул.“Шипка”, преди ж.п. прелеза, с площ от 5,00 кв.м. и начална месечна наемна цена 97,00 лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1, ал.2; раздел ІІ, чл.3 и чл.5 от Наредба №2 на ОбС.
5. Точка №406 от общата схема за поставяне на павилион за търговски комплекс на бул. “Ген. Скобелев”- подлез, с площ от 110,50кв.м. и начална месечна наемна цена 721,00 лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1, ал.2; раздел ІІ, чл.3 и чл.5 от Наредба №2 на ОбС.
6.Точка №424 от общата схема за поставяне на павилион за закуски и захарни изделия на бул. “Ген. Скобелев”, до бл. „Българска роза”, с площ от 23,74кв.м. и начална месечна наемна цена 259,00 лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1, ал.2; раздел ІІ, чл.3 и чл.5 от Наредба №2 на ОбС.
7. Точка №450 от общата схема за поставяне на павилион за продажба на плодове, зеленчуци и пакетирани хранителни стоки в жк. “Дружба-1”, ул. „Гео Милев”, с площ от 41,36кв.м. и начална месечна наемна цена 178,00 лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1, ал.2; раздел ІІ, чл.3 и чл.5 от Наредба №2 на ОбС.
8. Точка №717 от общата схема за поставяне на павилион за продажба на вестници и списания в ж.к.”Здравец-изток”, ул.“Рига”, обръщалото на автобус №20, с площ от 5,00 кв.м. и начална месечна наемна цена 62,00 лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1, ал.2; раздел ІІ, чл.3 и чл.5 от Наредба №2 на ОбС.
9. Точка №1486 от общата схема за поставяне на павилион за продажба на вестници и списания на ул.“Доростол”, спирка Механотехникум, с площ от 2,26кв.м. и начална месечна наемна цена 50,00лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1, ал.2; раздел ІІ, чл.3 и чл.5 от Наредба №2 на ОбС.
10. Точка №1520 от общата схема за поставяне на павилион за продажба на вестници, списания и пакатирани стоки на ул.“Плиска” и ул.”Воден”, срещу бензиностанцията, с площ от 5,00 кв.м. и начална месечна наемна цена 61,00лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1, ал.2; раздел ІІ, чл.3 и чл.5 от Наредба №2 на ОбС.
11. Точка №1524 от общата схема за поставяне на павилион за продажба на вестници, списания и пакетирани стоки в ж.к.”Здравец-изток”, ул.“Рига”, обръщалото на автобус №20, с площ от 2,85 кв.м. и начална месечна наемна цена 45,00 лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1, ал.2; раздел ІІ, чл.3 и чл.5 от Наредба №2 на ОбС.
12. Точка №1526 от общата схема за поставяне на павилион за продажба на вестници, списания и пакетирани стоки в ж.к.”Здравец-изток”, ул.“Рига”, ул. “Нови сад”, с площ от 5,00 кв.м. и начална месечна наемна цена 68,00 лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1, ал.2; раздел ІІ, чл.3 и чл.5 от Наредба №2 на ОбС.
13. Точка №1527 от общата схема за поставяне на павилион за продажба на вестници, списания и пакетирани стоки на ул.“Доростол” и ул.“Янтра”, с площ от 4,30 кв.м. и начална месечна наемна цена 66,00 лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1, ал.2; раздел ІІ, чл.3 и чл.5 от Наредба №2 на ОбС.
14. Точка №1528 от общата схема за поставяне на павилион за продажба на вестници, списания и пакетирани стоки на ул.“Плиска” и ул.“Битоля”, с площ от 4,30 кв.м. и начална месечна наемна цена 67,00 лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1, ал.2; раздел ІІ, чл.3 и чл.5 от Наредба №2 на ОбС.
15. Точка №1529 от общата схема за поставяне на павилион за продажба на вестници, списания, цигари, промишлени и пакетирани хранителни стоки на ул.“Мария Луиза” и ул.“Шести септември”, с площ от 5,25 кв.м. и начална месечна наемна цена 65,00 лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1, ал.2; раздел ІІ, чл.3 и чл.5 от Наредба №2 на ОбС.
16.Точка №59 от общата схема за поставяне на павилион за продажба на вестници, списания в ж.к. “Чародейка-Г юг”, ул. „Тодор Икономов”, срещу пазара с площ от 4,00 кв.м. и начална месечна наемна цена 40,00 лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1, ал.2; раздел ІІ, чл.3 и чл.5 от Наредба №2 на ОбС.
17. Терен за поставяне на павилион за пакетирани хранителни и книжарски стоки в кв. Средна кула – центъра, с площ от 4,00кв. м. и начална месечна наемна цена 33,00 лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1, ал.2; раздел ІІ, чл.3 и чл.5 от Наредба №2 на ОбС.
18. Точка №64 от общата схема за поставяне на павилион за кафе-аперитив с площ от 118,93кв.м.; магазин за промишлени стоки и автодиагностичен пункт с площ от 121,00кв.м. и зала за игри с площ от 95,00кв.м., намиращ се в ж.к. “Родина-2”, ул. „Димчо Дебелянов”№2-А и начална месечна наемна цена, както следва:
18.1. За кафе-аперитив 515,00 лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.4, ал.2; раздел ІІ, чл.3 и чл.5 от Наредба №2 на ОбС.
18.2. За магазин за промишлени стоки и автодиагностичен пункт 425,00 лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1, ал.2; раздел ІІ, чл.3 и чл.5 от Наредба №2 на ОбС.
18.3. За зала за игри 345,00лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.12, ал.2; раздел ІІ, чл.3 и чл.5 от Наредба №2 на ОбС.
ІІ. Упълномощава Кмета на Община – Русе да създаде организация за провеждане на публичен търг с явно наддаване по точка І. след влизане в сила Решението на Общинския съвет да издаде заповеди и сключи договори за наем за срок от пет години с лицата спечелили публичния търг.