Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 909 Прието с Протокол № 35/20.02.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 17, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, и чл.30, ал.5 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и Хартата на Международния олимпийски комитет и Европейската харта Спорт за всички, Общинският съвет реши:

1. Одобрява включването на Община Русе в Националната кампания „Достъп до спорт в българските общини“.
2. Подкрепя Декларацията за социално включване на гражданите с интелектуални затруднения, чрез разширяване достъпа до спорт в изпълнение на чл. 30, ал. 5 на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ДОСТЪПА ДО СПОРТ В ОБЩИНА РУСЕ

Следвайки духа и принципите на Хартата на Международния Олимпийски Комитет, основавайки се на Европейската харта „Спорт за всички“, Подкрепяйки мисията на Спешъл Олимпикс
за социално включване на гражданите с интелектуални затруднения чрез разширяване на достъпа до спорт
и в изпълнение на чл.30, ал.5 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.

Ние, общинските съветници,
Декларираме нашите намерения:

 За осигуряване на достъп на целогодишна спортна, тренировъчна и състезателна дейност в различни олимпийски спортове за всяко дете и възрастен с интелектуални затруднения, като организираме ежегодно в нашата община поне едно спортно състезание за атлети с интелектуални затруднения;
 За предоставяне устойчиви възможности за развитие на тяхната физическа култура, за да могат да проявяват смелост, да изпитват радост и споделят дарби, умения и приятелства със своите семейства и обществеността;
 За развитие на обществени нагласи и грижа към личността и социална реализация на гражданите с интелектуални затруднения, особено на младите хора.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)