Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 909

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 909
Прието с Протокол № 44/31.03.2006г.
На основание чл.21 ал.1, т.9 от ЗМСМА на ОбС – Русе, общинският съвет реши:

1. Избира за контрольор на “Обредни домове” – Русе – Станимира Асенова Илиева, ЕГН 5101015292
2. Избира за контрольор на “Хляб и хлебни изделия” – Русе – Димитринка Стоянова Маринова, ЕГН 5606265292
3. Избира за член на УС на “Сплендид” Русе – Пенка Димитрова Попова, ЕГН 5512184811
4. Избира представител в Общото събрание на “Сплендид” АД – Екатерина Заякова, ЕГН 5408175499
5. Избира за контрольор на ДКЦ – 1 Галин Тодоров Григоров, ЕГН 6903175520
6. Избира за контрольор на “Изкуство” ЕООД Данаил Данчев Балкански, ЕГН 4604015380
7. Освобождава контрольора на “Паркстрой” ЕООД Зорница Димитрова Дикова и избира Евгения Михайлова Казакова, ЕГН 4801045351
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/