Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 912

Прието с Протокол № 45/17.06.2010 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.7, ал.4 от Наредба № 7 на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

1. Одобрява предложената Обща схема за 2010 г. за разполагане на преместваеми обекти извън териториите по т. 2 и т. 3, като от нея отпадат точки 492 и 493, разположени в зелената площ на бул. „Цар Освободител”.
2. Определя обществените озеленени площи съгласно чл. 62, ал. 9 от ЗУТ – Младежки парк, Площад “Батенберг”, Парк на “Възрожденците” и градината на пл. “Д-р Мустаков” за зони, в които разполагането на преместваеми обекти става след одобряването на устройствен проект на съответната обществена озеленена площ.
3. Запазва определените зони по чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредба № 7 на ОбС – Русе за разполагане на преместваеми обекти след цялостно архитектурно-дизайнерско решение както следва:
Зона “А” – ул. “Александровска” от пл. “Батенберг” до пл. “Свобода”;
Зона “Б” – пл. “Свобода”;
Зона “В1” – от пл. “Свобода” до бул. “Цар Освободител”;
Зона „В2” – от бул. „Цар Освободител” до ул. „Майор Узунов”
Зона “В3” – от ул. “Майор Узунов” до Дома на културата;
Зона “Д” – ул. “Борисова” с гаровия площад;
Зона “Е” – Територията западно от ДКЦ-2 /бившата Трета поликлиника/ в к-с “Изток”;
Зона “Ж” – Пазара “Сан Стефано”;
Зона “З” – пл. “Европа” в зоната около Дунав мост
Решението подлежи на обжалване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 30-дневен срок от неговото обявяване.