Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 913 Прието с Протокол № 35/20.02.2014 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23, чл.21, ал.2 от ЗМСМА и Решение №189 на ОбС – Русе, прието с протокол №14/19.12.1996 г., Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие да бъде поставен паметен знак за дейността на Тайните офицерски братства на ул. „Александровска”, в зелената площ пред бившите казарми на „Пети дунавски полк”.
2. Разходите по изработването и монтажа на паметника по т. 1 да бъдат за сметка на инициаторите от ВМРО-БНД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)