Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 913

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 913
Прието с Протокол № 44/31.03.2006г.
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с изискванията за кандидатстване за финансиране по програма СИФ, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да кандидатства за финансиране по проект: Преустройство на училищната сграда в с.Басарбово, Община Русе в Дом за възрастни хора с физически увреждания.
2. Дава съгласие Община Русе да участва във финансирането на проекта в рамките на 20% (двадесет) от общата стойност на проекта, която възлиза на 200 000 евро, т.е. Община Русе да участва във финансирането в рамките на 40 000 евро.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/