Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 914 Прието с Протокол № 36/20.03.2014 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.24, т.4 от Закона за регионалното развитие и чл.91, ал.3 от ППЗРР, Общинският съвет реши:

1. Одобрява Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Програмата за 2013 година към „Актуализиран документ за изпълнение на Плана за развитие на Община Русе 2011-2013 г.”

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)