Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 914

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 914
Прието с Протокол № 44/31.03.2006г.
На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, чл.13, ал.1 от Наредба № 35/27.08.2003 г. на ДФ “Земеделие”, Общинският съвет реши:

1. Одобрява участието на Община Русе да кандидатства по програма САПАРД към ЕС за отпускане на средства за залесяване на изоставени и ерозирали земеделски земи на територията на общината.
2. Упълномощава кмета на Община Русе да възложи изготвянето на проект за залесяване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/