Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 917 Прието с Протокол № 36/19.07.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал.1, т. 23 и чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1 и чл. 1, ал. 1 , предложение първо и ал. 2 от Постановление №121 на Министерски Съвет от 23 юни 2017 г. за приемане на критерии за определяне на защитените детски градини и защитените училища и на условия и ред за тяхното допълнително финансиране и във връзка с чл. 54, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищно образование, Общински съвет – Русе реши:
Предлага за включване в Списъка със защитените детски градини и защитените училища за учебната 2018/2019 г. част от Детска градина „Пролет“, намираща се в с. Червена вода, ул. „Отец Паисий“ №2.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Димитър Кънчев)