Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 918 Прието с Протокол № 36/19.07.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА и чл. 3, ал. 1 от Постановление №128 на Министерски Съвет от 29 юни 2017 г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища, Общински съвет – Русе реши:
Определя за средищни за учебната 2018/2019 г. на територията на Община Русе следните училища:
ОУ „Отец Паисий”, гр. Мартен
ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Семерджиево
ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Николово
ОУ „Г. С. Раковски”, с. Ново село
ОУ „Иван Вазов”, гр. Русе
ОУ „Ангел Кънчев”, гр. Русе

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Димитър Кънчев)